Schenkingen tussen echtgenoten vervallen niet meer automatisch bij echtscheiding

© iStock

Door het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1 september van kracht werd, vervallen schenkingen tussen echtgenoten niet meer automatisch bij een echtscheiding. Is het nog mogelijk een schenking na de echtscheiding te herroepen?

Voor 1 september verloren echtgenoten bij een echtscheiding alle zogenoemde voordelen die ze elkaar hebben gegeven door hun huwelijk of hun huwelijksovereenkomst, tenzij ze daarover andere afspraken hadden gemaakt. Met voordelen werd bedoeld: schenkingen tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk en zogenoemde overlevingsrechten. Dat zijn bepaalde huwelijksvoordelen in het huwelijkscontract (zoals een lang-leeft-al-clausule), een contractuele erfstelling (beding waarbij echtgenoten elkaar een deel van hun erfenis schenken) en begunstigingen bij levensverzekeringen.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat van kracht is sinds 1 september, heeft dat deels veranderd. Voor de overlevingsrechten verandert er niets. Die vervallen nog altijd automatisch als een koppel scheidt. Maar voor gewone schenkingen buiten het huwelijkscontract, zoals van een beleggingsportefeuille, een som geld of vastgoed, is dat bij een echtscheiding niet meer het geval. Zulke schenkingen komen in de praktijk vaak voor, omdat ze interessant zijn voor een successieplanning en altijd herroepbaar zijn. Het speelt daarbij geen rol of het gaat om een handgift, een bankgift of een gift voor een Belgische of een Nederlandse notaris: door het nieuwe huwelijksvermogensrecht vervallen die schenkingen niet langer automatisch bij een echtscheiding.

Echtgenoten kunnen elkaar alleen goederen schenken die tot hun eigen vermogen behoren. Partners die zijn getrouwd onder het stelsel van de scheiding van goederen hebben geen gemeenschappelijk vermogen, maar enkel eigen goederen. De eigen goederen van partners die getrouwd zijn onder het gemeenschapsstelsel, zijn de goederen die ze vóór hun huwelijk al bezaten of die ze tijdens het huwelijk erfden of geschonken kregen.

Wel kan de schenker nog altijd zijn schenking herroepen, ook na de echtscheiding. De wet bepaalt niet hoe hij dat moet doen. Uiteraard gebeurt dat het best op een bewijskrachtige manier. Een goede methode is de herroeping via een notariële akte, maar in principe volstaat een gewone aangetekende brief. Het speelt daarbij geen rol of de oorspronkelijke schenking notarieel gebeurde of via een bankgift.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content