Schenkingen uit het verleden afkopen in een erfovereenkomst

© iStock

Sinds 1 september zijn erfovereenkomsten mogelijk. Vaak wordt daarin verwezen naar vroegere schenkingen die u dan kunt afkopen. Hoe gaat u het best te werk?

Sinds 1 september zijn erfovereenkomsten mogelijk. Daarmee kunt u een deal sluiten over een nalatenschap die nog moet openvallen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden en moet altijd bij een notaris gebeuren. Ouders kunnen bijvoorbeeld de schenkingen en de voordelen vergelijken die zij in het verleden aan hun kinderen hebben toegekend. Op die manier kunnen ze, in overleg met de kinderen, oordelen of ieder kind gelijk werd behandeld. In een erfovereenkomst kunnen ze alles vastleggen en bijsturen indien nodig.

Niet meer belast

Als eerdere schenkingen – bijvoorbeeld een bankgift of een handgift – op de datum van de erfovereenkomst niet zijn geregistreerd, kan dat fiscaal nadelig zijn. Stel dat in de erfovereenkomst wordt vermeld dat zoon Jan een paar jaar geleden van zijn ouders een bankgift van 100.000 euro kreeg, die niet werd geregistreerd. Dat betekent dat er geen schenkbelasting van 3 procent op werd betaald. Dan kan de fiscus dat alsnog doen. Om dat probleem te vermijden heeft de Vlaamse decreetgever ingegrepen. Eerdere schenkingen worden niet meer belast. Ook Wallonië liet een gelijkaardige regeling opnemen in een decreet. In Brussel is er nog geen zo’n decreet.

U heeft de keuze

Maar het kan de bedoeling zijn de vroegere schenkingen, of sommige ervan, wel degelijk te onderwerpen aan de schenkbelasting. Stel dat in de erfovereenkomst wordt vermeld dat zoon Jan een jaar geleden van zijn ouders een bankgift van 100.000 euro kreeg, die niet werd geregistreerd. Als de ouders binnen de drie jaar na de schenking zouden overlijden, is toch nog erfbelasting verschuldigd op de schenking. Om dat te vermijden kunnen ze ervoor opteren de bankgift te belasten met 3 procent, zodat de termijn van drie jaar (nog twee jaar in dit voorbeeld) niet meer loopt.

De schenkers hebben dus de keuze om niet-geregistreerde schenkingen uit het verleden al dan niet aan de schenkbelasting te onderwerpen. Dat gebeurt door middel van een fiscale verklaring in de erfovereenkomst. Opdie manier kan de schenker zich de zekerheid afkopen nadien niet meer belast te worden met een erfbelasting. Worden meerdere bankgiften in de erfovereenkomst vermeld, dan is het ook perfect mogelijk te kiezen om bepaalde wel en andere niet te onderwerpen aan de schenkbelasting. Voor bankgiften die meer dan drie jaar oud zijn, heeft dat weinig zin.

Partner Content