Is een gemeenschappelijke rekening iets voor jou?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Vier op vijf Belgische gezinnen laten hun volledig loon op een gemeenschappelijke rekening storten. Dertien procent doet dat gedeeltelijk, en zeven procent heeft geen gezamenlijke bankrekening. Wat is eigenlijk de beste keuze voor wie samenwoont of getrouwd is?

Een gemeenschappelijke rekening staat op naam van meerdere titularissen, en is bedoeld om op een flexibele manier de gezamenlijke geldzaken binnen je gezin te regelen. Ze kan door elk van de rekeninghouders gebruikt worden, maar het openen en het afsluiten moet samen gebeuren. Of zo’n gemeenschappelijke rekening een goed idee is in jouw situatie, hangt af van de antwoorden op onderstaande vragen.

Hoe ‘anders’ zijn jullie?

Is een gemeenschappelijke rekening iets voor jou?

Partners die een verschillend karakter of een uiteenlopende levensstijl hebben, kiezen alvast beter voor aparte rekeningen. Ben je bijvoorbeeld eerder spaarzaam, terwijl je partner graag geld uitgeeft?

In dat geval kan een gemeenschappelijke rekening tot heel wat spanningen en discussies leiden.

Afwijkend vermogen of beroep?

Ook de vermogenstoestand en de beroepssituatie van beide partners spelen een belangrijke rol bij je keuze. Als een van jullie beiden bijvoorbeeld zelfstandige is, dan hou je de vermogens maar beter strikt gescheiden.

Dit kan heel wat problemen voorkomen in geval van een eventueel faillissement. Aparte rekeningen zijn ook aangewezen wanneer een van beiden schulden heeft, of zich borg heeft gesteld voor de schulden van iemand anders.

Betaalt iemand onderhoudsgeld?

Op sommige goederen of bedragen kan in principe nooit beslag gelegd worden. Maar die regel geldt niet wanneer jij of jouw partner onderhoudsgeld moet betalen.

Wanneer gezondigd wordt tegen deze onderhoudsplicht, dan kan de ex-partner namelijk beslag laten leggen op de gemeenschappelijke rekening. Als je bovendien gehuwd bent met gemeenschap van goederen, dan kan dat zelfs op álle bankrekeningen.

Wat is jullie juridische band?

Het mag duidelijk zijn dat er aanzienlijke juridische verschillen zijn naargelang je familiale situatie. Ben je samenwonend of getrouwd met scheiding van goederen, dan gelden andere regels dan wanneer je gehuwd bent met gemeenschap van goederen. Laat je dus sowieso goed adviseren en begeleiden voor je notaris en je bankier. (RVE)

Partner Content