Hoeveel macht heeft een volmacht?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Als titularis van een individuele bankrekening kan je een volmacht verlenen aan iemand anders, zoals je partner of een familielid. Die kan dan een aantal verrichtingen op je rekening uitvoeren.

Een volmacht kan handig zijn wanneer bijvoorbeeld een dringende factuur moet betaald worden terwijl jij op reis of ziek bent. Het spreekt voor zich dat je zo’n mandaat enkel toekent aan iemand die je volledig vertrouwt.

Als rekeninghouder blijf je immers aansprakelijk voor alle gerealiseerde verrichtingen. Komt je rekening in het rood te staan door een transactie van de gevolmachtigde, dan moet jij ervoor zorgen dat het tekort opnieuw aangezuiverd wordt.

Een volmacht kan ongelimiteerd zijn, maar het is ook mogelijk om in overleg met je bank specifieke beperkingen in te stellen wat betreft bedragen, het type van de transacties en de duur van de volmacht (bijvoorbeeld tijdens de duur van je verblijf in het buitenland). De gevolmachtigde kan ook geld afhalen als je dat zelf niet zou kunnen. Je kan zelfs een extra bankkaart aanvragen op zijn naam.

Vergeet de erfgenamen niet

Geef je een volmacht aan je partner, terwijl je zelf kinderen hebt uit een vorige relatie? Weet dan dat deze erfgenamen – bijvoorbeeld na je overlijden – de bedragen die je partner van je rekening heeft afgehaald in principe kunnen terugeisen.

Dat blijkt alvast uit een vonnis waarin de rechter oordeelde dat de gevolmachtigde verantwoording moet kunnen afleggen voor de transacties die hij doet via andermans rekening.

Wil je op zeker spelen? Dan kan je als volmachtgever bij elke transactie een documentje ondertekenen waaruit blijkt dat de gevolmachtigde in jouw naam handelde. Op die manier kan je heel wat discussies achteraf vermijden. Goed om weten: na het overlijden van de titularis wordt de volmacht sowieso automatisch opgeheven.(RVE)

Partner Content