Hoeveel blijft er over van je eindejaarspremie?

© Getty Images/iStockphoto

Vele bedrijven kennen in december aan hun werknemers een eindejaarspremie, ook wel dertiende maand genoemd, toe. Hoe komt het dat daar netto minder van overblijft dan van een gewoon loon?

Een werkgever is niet verplicht om aan zijn personeel een eindejaarspremie te geven op het einde van het jaar. Het recht op een eindejaarspremie wordt bepaald door de geldende regeling in het paritair comité waartoe je werkgever behoort. Het kan ook bepaald worden door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op bedrijfsvlak, je eigen arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement van toepassing in het bedrijf waar je werkt. In die gevallen is je werkgever wel verplicht je een dertiende maand te betalen.

Om een volledige dertiende maand te krijgen, moet je een volledig jaar in dienst zijn geweest op het ogenblik dat de premie wordt betaald. Als je beginnen werken bent tijdens het jaar en minstens 6 maanden in dienst bent, dan zal je ook een eindejaarspremie krijgen maar deze zal proportioneel worden verminderd. Ben je bijvoorbeeld beginnen werken op 1 april 2016, dan zal je in december een eindejaarspremie krijgen van 9/12de van het volledig bedrag.

Bruto bedrag eindejaarspremie

Het bruto bedrag van de eindejaarspremie kan verschillende vormen aannemen in functie van de toepasselijke regeling zoals bepaald in het paritair comité, de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Meestal is het bruto bedrag het zelfde als dat van een gewoon maandloon in december.

Verdien je bijvoorbeeld bruto 3000 euro per maand, dan zal je bruto eindejaarspremie ook 3000 euro bedragen. Een eindejaarspremie kan ook worden berekend door het basisuurloon te vermenigvuldigen met een vaste coëfficiënt zoals bepaald in de toepasselijke regeling. Dit is in principe het geval voor arbeiders.

Netto bedrag eindejaarspremie

Zoals op een gewoon loon, wordt een eindejaarspremie onderworpen aan drie inhoudingen; een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07%, een bedrijfsvoorheffing en een bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Op een eindejaarspremie wordt er meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan op een gewoon loon. Dit komt omdat een eindejaarspremie fiscaal als een uitzonderlijke uitkering wordt aanzien. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van je normale brutojaarbezoldiging en kan tot maximaal 53,50% bedragen.

Voorbeeld

HR-dienstenleverancier Securex rekende ons voor wat het netto verschil is tussen een gewoon loon en een eindejaarspremie. Een bediende is vrijgezel en heeft geen kinderen. Hij krijgt op 21 december een bruto eindejaarspremie van 3000 euro en op 27 december een bruto maandloon van 3000 euro. Deze bedragen worden als volgt belast.

Hoeveel blijft er over van je eindejaarspremie?
© MoneyTalk

Van een brutobedrag van 3000 euro aan gewoon loon, houdt een alleenstaande zonder kinderen netto 61,2% (1836,27/3000) over. Van een brutobedrag van 3000 euro aan eindejaarspremie, houdt een alleenstaande zonder kinderen netto 45,6% (1369,28/3000) over. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van een hogere bedrijfsvoorheffing op een eindejaarspremie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content