Moet je bij een echtscheiding alimentatie betalen voor je ex?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je uit de echt scheidt gebeurt het wel eens dat je ex een alimentatie voor hem of haar persoonlijk vraagt. Heeft hij of zij daar ook recht op? Hoe wordt het bedrag daarvan berekend?

Bij echtelijke moeilijkheden vraagt de echtgenoot die minder verdient wel eens dat de andere een onderhoudsuitkering betaalt. Dat staat los van de eventuele onderhoudsuitkering voor de kinderen. Wat zijn de spelregels die van toepassing zijn?

Onderlinge toestemming

Als je uit de echt scheidt door onderlinge toestemming moet je in de overeenkomst die je afsluit afspraken maken of er al dan niet een onderhoudsuitkering wordt betaald. Je moet meteen ook overeenkomen in welke gevallen die gewijzigd of afgeschaft kan worden. De notaris, advocaat of bemiddelaar die je helpt bij de echtscheiding kan je hierover verder informeren.

Wordt er geen alimentatie betaald, bepaal dan meteen dat die ook later niet kan worden opgelegd als de omstandigheden wijzigen.

Tijdens de procedure

Komt de zaak voor de rechtbank, dan kan de financieel zwakkere echtgenoot aan de andere een onderhoudsuitkering vragen voor hem of haar persoonlijk zolang de echtscheidingsprocedure duurt. Bij de beoordeling kijkt de rechtbank naar de inkomsten en mogelijkheden van jullie beiden. De rechter houdt ook rekening met de levensstandaard die jullie hadden tijdens het samenleven. De vraag wie fout had aan de echtelijke moeilijkheden is niet van belang.

Na de echtscheiding

Vraagt je ex een alimentatie voor de periode na de echtscheiding, dan kan je je daartegen verzetten als je ex een zware fout beging die die de voortzetting van de samenleving onmogelijk maakte. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij of zij een overspelige relatie had. Je kan eventueel ook inroepen dat je ex de situatie aan zichzelf te wijten heeft en meer kan gaan werken.

Om een uitkering te kunnen vragen moet je ex in principe behoeftig zijn. Toch kan de rechter ook rekening houden met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van je ex. Ook hier kijkt de rechtbank naar jullie beider inkomsten en mogelijkheden.

De alimentatie die wordt toegekend mag niet hoger zijn dan 1/3 van je inkomsten. De uitkering mag in principe maximaal toegekend worden voor een periode die gelijk is aan de duur van jullie huwelijk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content