Meer kinderen krijgen schooltoeslag dan vroeger

ONDERWIJS Nog voor de start van het schooljaar kregen 320.000 kinderen een schooltoeslag op de rekening. © Getty Images
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Jaarlijks krijgen iets minder dan 500.000 kinderen een schooltoeslag in het Groeipakket. Meestal wordt die automatisch berekend en betaald, waardoor de toeslag meer kinderen bereikt dan de vroegere studiebeurzen.

Om de schooltoeslag te situeren, moeten we uitleggen welke bedragen er in het Groeipakket zitten. Elke kind dat in Vlaanderen geboren of geadopteerd is, krijgt sinds 2019 een eenmalig startbedrag van 1.190,68 euro van het Groeipakket, een maandelijks basisbedrag van 173,20 euro en een jaarlijkse schoolbonus afhankelijk van de leeftijd tot 25 jaar. Kinderen geboren voor 2019 krijgen de bedragen van de oude Kinderbijslag.

In het Groeipakket zitten veel meer toeslagen dan in de vroeger Kinderbijslag. Zo zijn er sociale toeslagen, ondersteunings- en zorgtoeslagen voor gezinnen in specifieke situaties zoals bijvoorbeeld een beperkt inkomen. Daarnaast zijn er ook participatietoeslagen zoals de kinderopvang-, kleuter- en schooltoeslag, waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn.

1. Wie krijgt een schooltoeslag?

Deze toeslag hoort in het rijtje van participatietoeslagen. Gezinnen met een laag inkomen hebben er recht op, als hun kinderen in Vlaanderen naar school gaan en voldoende aanwezig zijn op school. “Voor bijna 320.000 leerlingen werd de schooltoeslag voor het schooljaar 2023-2024 al gestort op 28 augustus”, zegt de woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. De komende weken en maanden komen daar nog stortingen bij. “In het schooljaar 2022-2023 hadden 486.244 kinderen recht op de schooltoeslag, een daling met 4.288 kinderen of 0,9 procent tegenover het schooljaar 2021-2022.” De schooltoeslag is relatief stabiel sinds 2019.

2. Krijgen meer kinderen dan vroeger een schooltoeslag?

“Het aantal ligt een stuk hoger dan het aantal toekenningen van de vroegere schooltoelage”, zegt de woordvoerder. Vijf jaar geleden moest een schooltoelage nog aangevraagd worden, terwijl de steun nu meestal automatisch toegekend wordt.

Sinds 2019 is de schooltoeslag toegevoegd aan het Groeipakket of de vroegere kinderbijslag. Voor de drie schooljaren voor de hervorming werden 300.000 à 330.000 dossiers goedgekeurd. Enkel voor kinderen die in Vlaanderen naar school gaan, maar er niet wonen, zit de schooltoeslag niet automatisch in het Groeipakket verrekend. De studietoelage voor het hoger onderwijs moet ook nog steeds aangevraagd worden.

3. Hoeveel bedraagt een schooltoeslag?

“Leerlingen ontvangen gemiddeld 161 euro per jaar in het lager onderwijs, 758 euro per jaar in het secundair en 1.681 euro per jaar in het hoger onderwijs.” Daarnaast hebben sommige kinderen ook recht op een sociale toeslag.

4. Hoe evolueren de sociale toeslagen?

“Het aantal kinderen met sociale toeslag zal jaar na jaar toenemen”, stelt de woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. “Dit komt door de gefaseerde invoering van de sociale toeslag voor kinderen uit een groot gezin met een middeninkomen. Deze sociale toeslag wordt enkel toegekend indien er minstens één kind in het gezin het nieuwe basisbedrag ontvangt.” Alleen de gezinnen met een gezinsuitbreiding sinds 1 januari 2019 zitten in het nieuwe systeem.

“Momenteel krijgen nog niet alle grote gezinnen met een middeninkomen een sociale toeslag, maar hun aantal stijgt jaar na jaar.” In 2022 waren er 394.470 kinderen op een totaal van ruim 1,6 miljoen kinderen met een sociale toeslag.

Voor 2023 zijn er nog geen cijfers, maar dit jaar zal het aantal kinderen met een sociale toeslag bijkomend toenemen. "De laagste inkomensgrens is op 1 januari met 5 procent opgetrokken, van 32.882,77 naar 34.526,91 euro, waardoor naar schatting 20.000 extra kinderen sociale toeslag zullen ontvangen." Wanneer een gezin drie of meer kinderen telt, wordt die inkomensgrens overigens opgetrokken tot 64.945,93 euro per jaar.

"Vanaf 1 april werd een bijkomende grens gesteld waardoor kinderen uit gezinnen met 1 of 2 kinderen die recht hebben op het Groeipakket en met een gezinsinkomen tussen 34.526,91 euro en 40.281,40 euro een sociale toeslag ontvangen van 35 euro per maand. Hierdoor ontvangen naar schatting nog 50.000 extra kinderen een sociale toeslag."

Nog in 2023 werd ook de toeslag voor halfwezen - kinderen die één ouder hebben verloren - verhoogd van 50 naar 80 procent, waardoor zij 138,56 euro in plaats van 86,60 euro per maand bovenop het basisbedrag krijgen.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content