Ambtenaren kunnen niet langer onbeperkt vakantiedagen opsparen

Uit de recentste cijfers blijkt dat een op tien ambtenaren onbeschikbaar was © iStock

Er komt vanaf 2018 een nieuwe verlofregeling voor zowat 27.000 Vlaamse ambtenaren. Dit verandert er.

Ambtenaren zullen onder meer niet langer onbeperkt vakantiedagen mogen opsparen en worden enkele bestaande verschillen tussen statutairen en contractuelen weggewerkt. Statutaire ambtenaren zullen bijvoorbeeld net als hun conctractuele collega’s in de toekomst ook pleegzorgverlof kunnen nemen. Een uitgebreid overzicht van de nieuwe regeling is terug te vinden op 13.vlaanderen.be, het online-nieuwskanaal van en voor het personeel van de Vlaamse overheid.

Geen verrassing

De nieuwe verlofregeling komt niet uit de lucht vallen. Het Vlaams regeerakkoord stelde al een ‘rationalisering’ van de verlofregelingen bij de Vlaamse overheid in het vooruitzicht en minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans werkte daarover in 2016 al een conceptnota uit. Na overleg met de vakbonden ligt er nu een hervormde verlofregeling op tafel. Die moet wel nog voor advies naar de Raad van State. Let wel, die hervorming heeft enkel betrekking op de zowat 27.000 ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut (bv. niet het personeel van De Lijn).

Aan het verlof waar iedereen wettelijk recht op heeft (feestdagen, moederschapsrust, ouderschapsverlof…) verandert weinig tot niets. Nieuw is wel dat voortaan ook statutairen zes dagen per jaar pleegzorgverlof zullen kunnen opvragen. Contractuele ambtenaren hadden daar al recht op.

Vakantiedagen

Wat nog verandert, is dat ambtenaren niet langer onbeperkt vakantiedagen zullen kunnen opsparen. Vanaf 2018 mag een ambtenaar nog maximaal 150 dagen opgespaard hebben. In de conceptnota van minister Homans was er nog sprake van een plafond van 110 dagen.

Wie bij verkiezingen moet helpen in een stembureau krijgt de dag nadien ook niet langer een dag ‘dienstvrijstelling’. “Het is immers je wettelijke plicht om je taak in een stem- of stemopnemingsbureau te doen. Bij ander overheden is deze dienstvrijstelling al lang afgeschaft”, luidt het.

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand) verandert bijna niets. De Vlaamse regering voerde eerder al het zorgkrediet en liet de loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan uitdoven.

Tot slot worden verschillende soorten verlof ondergebracht in één gestandaardiseerd gunstverlof, waarbij steeds de leidinggevende beslist of het (onbetaald) verlof kan worden opgenomen. Het gaat om: 30 dagen onbetaald verlof ter voorbereiding van de verkiezingen (contractuelen), vier jaar onbetaald verlof (statutairen) en schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (contractuelen).

Partner Content