ABVV: ‘Komende jaren wellicht geen opslag voor werknemers’

© BELGA

De maatregelen die de federale regering nam rond de loonnorm, zullen als gevolg hebben dat de werknemers in de privésector wellicht “enkele jaren geen opslag zullen krijgen bovenop de index”. Dat zegt de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV.

Bij het bepalen van de loonnorm, die om de twee jaar vastlegt hoeveel de loonkosten mogen stijgen, zal naast de toekomst -de verwachte loonkostenontwikkeling in de drie buurlanden- ook het verleden -de evolutie van de loonkosten in België sinds 1996– mee in rekening worden gebracht, zo maakte de regering bekend. Van de resterende marge wordt ook nog een “veiligheidsbuffer” afgetrokken van minstens 0,5 procentpunt. Over de “beschikbare marge” die overblijft, mogen de sociale partners verder onderhandelen.

“Geen opslag”

“Enkel in onze meest positieve inschatting zal er een zeer kleine marge (we spreken dan van een cijfer achter de komma) bovenop de index mogelijk zijn voor de periode 2017-2018”, zegt het ABVV nu. “In het meest waarschijnlijke geval gaan we naar enkele jaren waar werknemers géén opslag zullen kunnen krijgen bovenop de index.”

Maar er is nog onduidelijkheid over een hoop loonkostverlagende maatregelen die de regering niet wil laten tellen bij de berekening van de loonkostenhandicap, stelt ABVV. “Het is tot op heden nog niet duidelijk welke maatregelen hier al dan niet in zullen zitten, waardoor we moeilijk een inschatting kunnen maken.”

Focus op matiging andere kosten

“Na jaren van loonmatiging krijgen werknemers stank voor dank”, zegt de vakbond nog. “De vrijheid van onderhandelen – die nochtans in tal van internationale verdragen wordt bevestigd – zou met deze nieuwe wet in zijn kern geraakt worden. Een juiste hervorming van de wet van ’96 zou deze vrijheid respecteren zodat de sociale partners op een verantwoorde manier de loonvorming kunnen sturen.”

ABVV zou het billijker vinden mocht de focus niet enkel op de loonkosten lichten, maar ook op een matiging van andere inkomsten in moeilijke tijden, zoals bestuurdersvergoedingen en dividenden. (Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content