Wat kan je doen als je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd op het einde van je loopbaan?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wie tijdens de loopbaan een onvoldoende pensioen heeft opgebouwd, komt op zijn oude dag mogelijk in financiële problemen. De inkomensgarantie voor ouderen kan dan soelaas brengen.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële hulp voor mensen die op latere leeftijd over onvoldoende middelen beschikken. Wanneer je op je 65ste je wettelijk pensioen aanvraagt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch of je hierop recht hebt. 65-plussers die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen ook zelf een aanvraag indienen.

In België geniet vijf procent van alle ouderen een financiële tegemoetkoming via een IGO. Om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt, worden eerst al je bestaansmiddelen in kaart gebracht (wettelijk pensioen, kadastraal inkomen, roerende inkomsten, enzovoort). Je moet sowieso minstens 65 jaar oud zijn, en er gelden ook specifieke voorwaarden op het vlak van nationaliteit en woonplaats.

Wanneer je langer dan zes maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, verlies je tijdelijk het recht op de inkomensgarantie. Sinds 2014 worden de verblijfsvoorwaarden overigens strenger gecontroleerd. Sindsdien worden ook wettelijk samenwonenden gelijk behandeld als gehuwden, en worden 65-plussers die nog aan de slag blijven minder benadeeld.

Wat mag je verwachten?

Hoeveel je ontvangt, is afhankelijk van je gezinssituatie en je inkomsten. Wanneer je je woning deelt met een of meerdere personen, wordt vertrokken van een basisbedrag van 8.255,44 euro per jaar (maandelijks 687,95 euro). Ben je alleenstaande, dan wordt dat bedrag verhoogd tot 12.383,16 euro. Ter info: de limieten worden regelmatig geïndexeerd.

Voor de berekening van het exacte bedrag wordt vertrokken van het basisbedrag. Daarvan wordt dan een bepaald percentage van je bestaansmiddelen in mindering gebracht. Daarbij wordt weliswaar rekening gehouden met bepaalde vrijstellingen. Hier vind je alvast enkele concrete IGO-rekenvoorbeelden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content