Studiejaren afkopen: hoe doet u dat?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wie een diploma hoger onderwijs heeft behaald, kan zijn studieperiode laten meetellen voor de berekening van zijn pensioenbedrag. Sinds 1 december 2018 zijn de modaliteiten gewijzigd.

Door uw studiejaren in het kader van een einddiploma hoger onderwijs af te kopen, beoogt u een hoger wettelijk pensioen. De zogeheten regularisatie van de studieperiode was al langer mogelijk, maar de regels waren tot voor kort verschillend naargelang het statuut. Voor ambtenaren kon het helemaal gratis, terwijl werknemers en zelfstandigen ervoor dienden te betalen. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat het systeem sinds 1 december 2018 grotendeels gelijkgeschakeld is. Dat is een verwezenlijking van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Werknemers en zelfstandigen betalen zo’n 1530 euro (jaarlijks geïndexeerd) per studiejaar, voor zover de aanvraag binnen de tien jaar na het behalen van het diploma gebeurt. “Sinds de invoering van de nieuwe wet kan je nu ook na die termijn je studiejaren afkopen”, zegt Alexander Colaert, senior advisor bij de accountancyspecialist Alaska. “Maar dat gebeurt tegen een hoger tarief. Tijdens de overgangsperiode tot 30 november 2020 geldt weliswaar een gunsttarief van 1530 euro per studiejaar. De betaalde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage via je aangifte in de personenbelasting.”

Voor ambtenaren telde de studieperiode vroeger gratis mee voor hun pensioen. Die bonificatie gold voor het diploma dat vereist was voor de functie die ze uitoefenden. “Voortaan moeten zij ook een regularisatiebijdrage van 1530 euro neertellen binnen de eerste tien jaar na het afstuderen”, zegt Colaert. “Wie na die periode nog studiejaren wil afkopen, betaalt eveneens meer naarmate hij of zij de pensioenleeftijdtijd nadert. Maar ook daar is een overgangsperiode. Tot 30 november 2019 geldt een gunsttarief van 1275 euro per studiejaar.”

Wat brengt de regularisatie op?

Bent u een werknemer of een zelfstandige, dan levert elk afgekocht studiejaar jaarlijks (tegen de huidige index) als alleenstaande ongeveer 270 euro aan extra brutopensioen op. Voor een gezinspensioen komt er per jaar zo’n 340 euro bij. Ambtenaren hebben per afgekocht studiejaar recht op een brutoverhoging van 1/60ste van de wedde die als referentie dient voor de berekening van hun wettelijk pensioen. Wat dat uiteindelijk voor het nettopensioen betekent, is sterk afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt.

“Het afkopen van studiejaren is niet voor iedereen interessant”, merkt Alexander Colaert op. “Mogelijk kunnen de aan het pensioen toegevoegde bedragen, zoals de solidariteitsbijdrage, ertoe leiden dat je in een hogere belastingschijf komt. In bepaalde gevallen is de terugverdientijd lang, en wegen de kosten niet op tegen de nettopensioenwinst.” Gelukkig kunt u gratis en vrijblijvend een regularisatieaanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst of via MyPension.be. U krijgt dan eerst een raming van de kosten en de opbrengsten.

Meer informatie over de regularisatie van uw studieperiode vindt u op Koopuwstudiejaren.be, de officiële website van de federale overheid. Wij stelden weliswaar vast dat de daarop aangereikte brochures niet volledig up-to-date zijn – de cijfers zijn niet overal geïndexeerd. Ambtenaren kunnen op MyPension.be een berekening van hun situatie maken. Ook voor werknemers zal dat naar verluidt over enkele weken mogelijk zijn. Zelfstandigen kloppen daarvoor het beste aan bij hun sociaal secretariaat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content