Belgische pensioenfondsen realiseerden rendement van 6 procent in 2017

© iStock

De Belgische pensioenfondsen hebben het voorbije jaar, berekend op een representatief staal, een gemiddeld rendement behaald van 6 procent. Het gaat om het hoogste cijfer sinds 2014. Het reële rendement, dus rekening houdend met de inflatie, bedroeg vorig jaar 3,87 procent. Dat blijkt uit cijfers die de koepelvereniging Pensioplus vrijdag voorstelde.

De pensioenfondsen profiteerden in 2017 van de sterke economische groei en van het soepele beleid van de centrale banken. Dit resulteerde in een stijging van de aandelenbeurzen en een lage rente.

Voor 2018 is er meer onzekerheid, gaf Philip Neyt van Pensioplus toe. De centrale banken zijn immers begonnen met hun monetair beleid te verstrakken, wat de rente de hoogte in kan jagen. ‘Doordat pensioenfondsen voor 43 procent beleggen in obligaties, kan een eventuele rentestijging een negatieve impact hebben op de toekomstige rendementen’, klonk het.

Overheidsobligaties zijn wel al flink afgebouwd, ten voordele van bedrijfsobligaties. ‘We gaan voor een maximale spreiding van de activa. Maar we vragen ons toch wel af wat we gaan krijgen op lange termijn, met de afbouw van het ECB-programma’, aldus Neyt.

Al is er zeker geen reden tot paniek. Op lange termijn (25-30 jaar) schommelt het reële rendement van de Belgische pensioenfondsen rond 4,4 procent. ‘Dat is essentieel voor het behoud van de koopkracht’, aldus Neyt.

Uit stresstesten blijkt ook dat de Belgische pensioenfondsen zelfs in het meest negatieve scenario nog 111 procent van hun pensioenverplichtingen kunnen nakomen. Bovendien voorziet de sociale wetgeving dat, in geval van tekorten, de werkgever moet bijpassen. ‘Het aanvullend pensioen kan niet ‘gekort’ worden zoals in Nederland’, suste Neyt.

Partner Content