Van intrest tot notariskosten: hoeveel kost uw woonkrediet écht?

© SARINYAPINNGAM (iStock)
Roel Van Espen medewerker Trends

Voor de bouw, verbouwing of renovatie van uw woning sluit u wellicht een hypothecair woonkrediet af. Daar zitten verschillende kosten aan. Een checklist.

Intresten

De renteniveaus zijn nog altijd historisch laag. Wie vandaag bijvoorbeeld een lening van 200.000 euro afsluit met een looptijd van 20 jaar, vindt die – met wat zoeken en onderhandelen – tegen een vaste intrestvoet van 2 procent. Maar zelfs met zo’n lage rente betaalt u maandelijks nog altijd zo’n 175 euro intrest. Over de volledige leenperiode dikt dat aan tot meer dan 42.400 euro.

Dossierkosten

De bank rekent ook kosten aan voor de opening van uw kredietdossier. Soms wordt een percentage gebruikt, in andere gevallen gaat het om een vast bedrag. Bij BNP Paribas Fortis en KBC betaalt u bijvoorbeeld een forfait van 500 euro (dat is het wettelijke maximum). Bij ING bedraagt het tarief 350 euro. Belfius rekent tussen 350 en 530 euro aan.

Expertisekosten

Is er een voorafgaande schatting of expertise van de bank nodig, dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Bij BNP Paribas Fortis variëren die tussen 302,50 en 665,50 euro, afhankelijk van de oppervlakte of de waarde van de woning. KBC rekent hiervoor 225 euro tot 675 euro aan. ING houdt het op 180 euro.

Hypothecaire inschrijving

Uw hypotheek moet ingeschreven worden in het register van een hypotheekkantoor. U betaalt daarvoor een som die berekend wordt op het leenbedrag plus de zogeheten aanhorigheden. Dat zijn de kosten die uw bank voorziet om het resterende kapitaal te kunnen recupereren bij terugbetalingsproblemen (voor het sturen van rappels, inschakelen van een deurwaarder, opstarten van een rechtszaak, …).

De aanhorigheden bedragen in principe 10 procent van het geleende bedrag. U moet ze niet echt betalen, maar ze verhogen wel de kosten van de hypothecaire inschrijving. Die bestaan uit enerzijds een registratierecht van 1 procent op het geleende bedrag plus de aanhorigheden, anderzijds een inschrijvings- of hypotheekrecht van 0,30 procent. Voor een lening van 200.000 euro betaalt u in totaal 2.860 euro.

Goed om te weten is dat u de kosten van de hypothecaire inschrijving kan drukken door het te lenen kapitaal, of een deel ervan, onder te brengen in een zogenaamd hypothecair mandaat. Informeer zeker naar deze mogelijkheid bij uw bank. Wanneer u bijvoorbeeld de helft van de geleende 200.000 euro in zo’n mandaat onderbrengt, dalen de kosten voor de hypothecaire inschrijving tot 1.480 euro.

Honorarium hypotheekbewaarder

U betaalt ook een honorarium aan de hypotheekbewaarder die uw hypotheek in het register inschrijft. Dat wordt berekend op de som van het geleende bedrag plus de aanhorigheden. Een rondvraag leert ons dat kredietnemers hiervoor doorgaans tussen 100 en 300 euro betalen. Brengt u een stuk van het leenbedrag onder in een hypothecair mandaat, dan betaalt u iets minder.

Notariskosten

Daarnaast moet u rekening houden met het ereloon van de betrokken notaris. Zijn honorarium is wettelijk vastgelegd volgens vaste schijven, en is degressief: het wordt procentueel kleiner naarmate het geleende bedrag stijgt. Voor een leenbedrag van 200.000 euro bedraagt het ereloon 2.163,66 euro. De notaris rekent ook administratieve kosten aan voor bijvoorbeeld stedenbouwkundige opzoekingen. Die liggen meestal tussen 800 en 1.100 euro.

Schuldsaldoverzekering

Een bijkomende kostenpost is de schuldsaldoverzekering. Die waarborgt de terugbetaling van het woonkrediet mocht u vroegtijdig overlijden. U bent niet verplicht die verzekering bij dezelfde bank af te sluiten, maar weet dat u op die manier een voordeligere intrestvoet op uw lening kunt bekomen.

Voor een krediet van 200.000 euro over een periode van 20 jaar bedraagt de eenmalige premie al snel 2.500 euro – afhankelijk van uw leeftijd, gezondheidstoestand, … U kunt ook opteren voor een gespreide premiebetaling. In dat geval betaalt u voor een leenbedrag van 200.000 euro jaarlijks zo’n 230 euro gedurende de eerste 13 jaar. Het uiteindelijke totaalbedrag – bijna 3.000 euro – is dus wel hoger dan de eenmalige premie.

Conclusie

Wanneer u een hypothecair woonkrediet afsluit voor de aankoop, bouw of renovatie van uw woning, moet u rekening houden met de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Die kunnen de uiteindelijke factuur al snel duizenden euro’s zwaarder maken. Weet wel dat een hypotheeklening recht geeft op een belastingvermindering. Dit jaarlijkse fiscale voordeel zal de kosten deels compenseren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content