Dit zijn de modaliteiten van een hospitalisatieverzekering in coronatijden

MET CORONA IN HET ZIEKENHUIS Een hospitalisatieverzekering zal de meeste kosten terugbetalen. © belga
Roel Van Espen medewerker Trends

Er liggen opnieuw meer dan drieduizend covidpatiënten in onze ziekenhuizen. Een hospitalisatieverzekering lijkt belangrijker dan ze ooit was. Maar wat dekt zo’n polis precies?

Iedere Belg moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Daardoor bent u verzekerd voor allerlei medische kosten, ook als u corona oploopt. De wettelijke ziekteverzekering dekt slechts een deel van de factuur, de rest moet u zelf betalen. Daarom kunt u overwegen een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dat kan bij een commerciële verzekeraar of bij een ziekenfonds, maar mogelijk maakt zo’n polis al deel uit van het loonpakket van uw werkgever.

Een hospitalisatieverzekering beschermt u en uw gezinsleden tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Afhankelijk van de verzekeraar en de voorwaarden, dekt de polis de doktersrekeningen, de kosten voor medische verzorging, de prijs van de kamer en de uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal. Mogelijk wordt ook de ambulante zorg terugbetaald ¬ zoals bijkomende raadplegingen, onderzoeken en medicijnen ¬ gedurende een bepaalde periode vóór en na de ziekenhuisopname. Maar in welke mate dekt een hospitalisatieverzekering de gevolgen van een coronabesmetting? Trends vroeg het aan enkele verzekeraars en hun beroepsvereniging Assuralia.

U bent besmet met het coronavirus en belandt daardoor in het ziekenhuis. Welke medische kosten worden terugbetaald?

Verzekeraars maken geen onderscheid tussen een ziekenhuisopname voor een coronabesmetting of voor een andere ziekte. Uw hospitalisatieverzekering vergoedt de medische kosten verbonden aan uw opname in een Belgisch ziekenhuis binnen de voorwaarden van de polis. Afhankelijk van het contract, hebt u ook recht op de terugbetaling van ambulante zorg.

U bent besmet met het coronavirus. U moet thuis in quarantaine, maar hoeft niet naar het ziekenhuis. Komt de hospitalisatieverzekering tussenbeide?

Nee. Omdat u niet in een ziekenhuis bent opgenomen, dekt uw hospitalisatieverzekering de medische kosten niet.

U wordt in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst. Wat dan?

In dat geval geldt uw afzondering wel als een ziekenhuisopname en vallen de daarmee gepaard gaande kosten onder de hospitalisatieverzekering.

Betaalt uw hospitalisatieverzekering de kosten terug die verbonden zijn aan het opsporen van het coronavirus?

Als u een hospitalisatieverzekering hebt, worden de opsporingskosten enkel gedekt als u voor het onderzoek in een ziekenhuis wordt opgenomen. Afhankelijk van het contract, heeft u dan ook recht op de terugbetaling van de daarmee gepaarde ambulante zorg. De verzekering komt niet tussenbeide bij een preventieve screening.

Worden mondmaskers, ontsmettende handgels en ander beschermingsmateriaal terugbetaald door uw hospitalisatieverzekering?

Dat materiaal dient voor preventie en valt in principe niet binnen de waarborgen van een hospitalisatieverzekering. Die dekt bij de meeste verzekeraars alleen curatieve producten (zoals geneesmiddelen), diagnostische onderzoeken (zoals bloedtesten) en pijnbestrijdende middelen (zoals morfine) bij een ziekenhuisopname.

U hebt een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werkgever, maar u bent tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Bent u tijdens die periode nog altijd verzekerd?

Ja. Bij tijdelijke werkloosheid wordt uw arbeidsovereenkomst weliswaar voor een bepaalde periode geschorst, maar ze blijft wel bestaan. Daardoor blijven doorgaans ook de waarborgen van de daaraan gekoppelde groepsverzekeringen – zoals de hospitalisatiedekking – gegarandeerd. Dat geldt voor zowel de hoofdverzekerde (de werknemer) als de eventuele meeverzekerden (de partner en de kinderen). Bij twijfel hierover is uw werkgever het aangewezen aanspreekpunt.

Wat gebeurt er als u vanwege een coronabesmetting in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen?

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden ook de kosten van een ziekenhuisopname in het buitenland. Welke regio’s precies worden gedekt ¬ Europa of wereldwijd ¬ kan verschillen naargelang de polis. Kijk dit zeker na in het contract of via uw makelaar. In principe worden uw medische kosten ook terugbetaald als u tegen een negatief overheidsadvies of een reisverbod in toch naar het buitenland bent afgereisd.

U bent in het buitenland opgenomen vanwege een coronabesmetting. Kunt u vragen om naar België gerepatrieerd te worden?

Niet elke hospitalisatieverzekering voorziet in de terugbetaling van een repatriëring. Meestal wordt die wel vergoed als u een reisbijstandsverzekering hebt afgesloten. Informeer u dus vooraf. Als u gerepatrieerd wordt naar een Belgisch ziekenhuis, gebeurt dat altijd in samenspraak tussen de behandelende geneesheer in het buitenland en de door de verzekeraar aangewezen arts in België.

U bent verplicht om langer in uw buitenlands hotel te verblijven door corona. Vergoedt de hospitalisatieverzekering dat noodgedwongen verblijf?

Nee. Omdat u niet bent opgenomen in een ziekenhuis, hebt u geen recht op een terugbetaling via uw hospitalisatiepolis.

Uw geplande ziekenhuisopname voor een niet-dringende ingreep wordt uitgesteld door de corona-epidemie. U had daar al medische kosten voor gemaakt. Betaalt uw hospitalisatieverzekering die terug?

Meestal kunt u aanspraak maken op een terugbetaling van de ambulante zorg gedurende een periode vóór en na uw ziekenhuisopname, bijvoorbeeld voor voorafgaande of bijkomende raadplegingen, onderzoeken en geneesmiddelen. De exacte termijnen kunnen verschillen naargelang het contract: bijvoorbeeld één of twee maanden vooraf en drie maanden nadien. Bij uitgestelde opnames door corona vallen de gemaakte kosten mogelijk buiten die contractueel bepaalde periode. Toch beslisten de meeste verzekeraars die uitzonderlijk te vergoeden. Die medische kosten moeten wel verband houden met de uitgestelde ziekenhuisopname.

Na uw ziekenhuisopname waren er nog bijkomende medische onderzoeken gepland, maar door de coronacrisis zijn die uitgesteld. Daardoor vallen ze mogelijk buiten de contractuele posthospitalisatieperiode. Wat nu?

Voorziet uw polis in de terugbetaling van ambulante zorg na een ziekenhuisopname, dan is de kans reëel dat uw verzekeraar de standaardperiode door corona uitzonderlijk uitbreidt. Informeer bij uw makelaar naar de voorwaarden.

Wat dekt een verzekering gewaarborgd inkomen?

Bent u verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door een coronabesmetting?

Heeft u een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten en bent u lange tijd werkonbekwaam door ziekte, dan hebt u binnen de voorwaarden van het contract recht op een financiële compensatie voor uw inkomensverlies. Die dekking geldt ook als de ziekte te wijten is aan een coronabesmetting. De meeste verzekeraars laten u zelf de modaliteiten bepalen, zoals de gewenste uitkering en de duur. De premie wordt in functie daarvan berekend.

U bent niet ziek, maar zit wel in quarantaine. Komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussenbeide?

Nee. Uw werkonbekwaamheid is niet het gevolg van ziekte.

U bent als zelfstandige verplicht uw zaak te sluiten door corona. Kunt u terugvallen op de verzekering gewaarborgd inkomen?

Nee. Ook in dit geval is uw arbeidsongeschiktheid niet het gevolg van ziekte.

PREVENTIEMIDDELEN Vallen niet onder de hospitalisatieverzekering.
PREVENTIEMIDDELEN Vallen niet onder de hospitalisatieverzekering.© Getty Images

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content