Consumptiecheques gekregen van uw werkgever: wat bent u daarmee?

© Getty
Roel Van Espen medewerker Trends

Naast maaltijd- en ecocheques zijn er sinds kort ook consumptiecheques in omloop. De federale regering heeft die in het leven geroepen om de door corona getroffen economie weer aan te zwengelen.

Maaltijdcheques bestaan al ruim dertig jaar als een extralegale vorm van verloning, en sinds 2009 kunnen bedrijven ook ecocheques aan hun medewerkers aanbieden. In de context van corona heeft de federale regering nu ook consumptiecheques geïntroduceerd. Die moeten de door de crisis getroffen middenstanders een zetje in de rug geven en de lokale economie weer wat aanzwengelen. Wat moet u hierover weten?

Wie heeft recht op deze cheques?

Bedrijven mogen zelf beslissen of ze hun medewerkers consumptiecheques geven. Ze kunnen zich zelfs beperken tot bepaalde categorieën werknemers, op basis van objectieve criteria zoals bijvoorbeeld het statuut of het aantal dienstjaren. De toewijzing kan ook op sectorniveau worden geregeld. De cheques individueel toekennen mag niet, en bedrijfsleiders mogen ze evenmin aan zichzelf cadeau doen.

Het bedrag mag vrij gekozen worden. Elke cheque heeft een waarde van 10 euro, en het totaalbedrag per medewerker mag niet hoger zijn dan 300 euro (dus maximaal 30 cheques). Een rondvraag leert dat de deelnemende bedrijven meestal in een bedrag tussen 200 en 300 euro voorzien.

Zijn er fiscale voordelen aan verbonden?

Consumptiecheques zijn voor de werkgever vrij van belastingen en van RSZ. Ze zijn ook aftrekbaar van hun belastingen als beroepskosten. De werknemer moet evenmin belastingen of socialezekerheidsbijdragen betalen op de ontvangen cheques. Bruto staat dus gelijk aan netto.

De cheques vormen een extraatje voor werknemers in deze moeilijke tijden. Ze mogen evenwel niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies of andere voordelen.

Welke termijnen moet u respecteren?

De werkgever mag de consumptiecheques uitreiken tot en met 31 december 2020. Verwacht wordt dat heel wat bedrijven ze dit najaar zullen verdelen onder hun medewerkers. De werknemer mag de cheques uitgeven tot uiterlijk 7 juni 2021. Daarna vervallen ze.

Waar mogen de cheques gebruikt worden?

De consumptiecheques moeten de sectoren ondersteunen die het meest te lijden hebben onder de coronacrisis. De wet bepaalt heel duidelijk wie ze mag aanvaarden. Dat zijn:

– Horecazaken

– Cultuurverenigingen (voor zover ze erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn)

– Sportverenigingen (voor zover ze erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd)

– Kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn of waren vanwege corona, en die maximaal één van deze criteria overschrijden: 10 fulltimemedewerkers, een jaaromzet (exclusief btw) van 700.000 euro of een balanstotaal van 350.000 euro

De consumptiecheques worden uitgegeven door Edenred, Sodexo en Monizze. Dat zijn ook de drie officiële uitgevers van de maaltijd- en ecocheques in ons land. De lijst van deelnemende handelaars verschilt naargelang de uitgever. Op hun website vindt u een overzicht. Het gaat om tienduizenden winkels in ons land. Een steekproef leerde evenwel dat lang niet elke handelaar al op de hoogte is van het bestaan van de consumptiecheque.

Ook belangrijk om weten is dat u de cheques alleen kunt gebruiken voor fysieke aankopen ter plaatse, en dus niet in webshops.

Wat betekent dit voor de handelaar?

Een handelaar is niet verplicht consumptiecheques te aanvaarden, maar dan misloopt hij mogelijk wel extra omzet. Heeft hij in het verleden al maaltijd- en ecocheques ontvangen, dan kan hij nu ook meteen consumptiecheques aanvaarden. Is hij nog geen klant bij Edenred, Sodexo of Monizze, dan kan hij zich via de website gratis aansluiten. Hij moet dan een verklaring op eer afleggen dat hij voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Op de website van de uitgever komt de handelaar ook te weten hoe de terugbetaling van ontvangen consumptiecheques precies gebeurt. Er wordt evenwel een commissie ingehouden:

– Edenred rekent 0,155 euro aan per cheque van 10 euro.

– Sodexo houdt 0,15 euro in, met een minimum van 3 euro per teruggestuurd pakketje.

– Monizze hanteert een variabel tarief tussen 0,03 en 2,75 euro (afhankelijk van de sector, of de handelaar lid is van een federatie en of hij ook andere cheques aanvaardt).

Partner Content