Bouwgrond schenken: hoe gunstig is het gunsttarief?

© istock

Wie in Vlaanderen een bouwgrond wil schenken heeft de keuze tussen het gewone tarief en het zogenoemde gunsttarief. Wat kiest u het best?

In navolging van het Vlaamse en het Brusselse Gewest heeft ook het Waalse Gewest de schenktarieven voor onroerende goederen vereenvoudigd en verlaagd sinds 3 september 2018. In de drie gewesten gelden nu dezelfde tarieven voor schenkingen van onroerend goed.

Tot 150.000 euro kunt u aan uw kinderen vastgoed schenken tegen 3 procent. Daarbij wordt het aandeel van elk kind als een aparte schenking gezien. Dat betekent concreet dat u bijvoorbeeld een appartement van 300.000 euro aan uw twee kinderen kunt schenken tegen 3 procent schenkbelasting. Als u onroerend goed uit de huwgemeenschap schenkt, dan is er sprake van twee schenkingen, één door u en één door uw echtgenoot. U kunt dan aan uw twee kinderen samen voor 600.000 euro vastgoed schenken tegen slechts 3 procent. Het tarief voor alle anderen bedraagt voor schenkingen tot 150.000 euro vanaf nu 10 procent.

Maar naast dat gewone tarief bestaat in Vlaanderen ook een zogenoemd gunsttarief voor wie een bouwgrond wil schenken. Dat gunsttarief werd al in 2003 gelanceerd. De bedoeling was zo het grote aantal ongebruikte bouwgronden in Vlaanderen te mobiliseren. Het gunsttarief loopt nog tot 31 december 2019. Wie een schenking van een bouwgrond in Vlaanderen doet, kan kiezen tussen de gewone schenkbelasting of voor het gunsttarief voor de schenking van bouwgronden. Wat kiest u het best?

Als vuistregel geldt dat schenkingen tot 68.500 euro voordeliger zijn tegen het gunsttarief (zie tabel). Op de eerste schijf tot 12.500 euro betaalt u 125 euro aan belastingen, op de tweede schijf van 12.500 tot 25.000 euro betaalt u 375 euro, enzovoort. Op een schenking van 68.500 euro komt u met de oplopende tarieven onder het gunstregime op een totale bedrag aan belastingen van 2050 euro, terwijl u met het normale tarief van 3 procent voor een schenking van 68.500 euro uitkomt op 2055 euro.

Als ouders een bouwgrond van 120.000 euro schenken aan hun zoon, dan kiezen ze mathematisch gezien het best voor het gunsttarief. Het gaat om twee schenkingen ter waarde van 60.000 euro, een schenking van de helft van de bouwgrond door elk van beide ouders. Op elke schenking is dan 1625 euro schenkbelasting verschuldigd of 3250 euro in totaal. Als de ouders kiezen voor het normale tarief zou de totale factuur op 3600 euro komen.

Aan het gunsttarief zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De begiftigde (de zoon in ons voorbeeld) moet onder meer binnen de vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond. Daarom is het, als het verschil miniem is, soms toch beter te kiezen voor het gewone tarief.

Bouwgrond schenken: hoe gunstig is het gunsttarief?

Partner Content