Bijna 1.400 extra budgetten voor personen met handicap

© Getty Images

Tussen juli en oktober hebben 1.393 personen met een handicap een persoonsvolgend budget gekregen. Onder hen ook 832 nieuwe budgethouders. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Tine Van der Vloet heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Even terug naar eind juni 2021. Toen kondigde minister Beke zijn Zorginvesteringsplan voor personen met een handicap aan. In dat plan engageerde de CD&V-minister zich onder meer om de personen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget te geven. Met dat budget kunnen mensen met een handicap zorg en ondersteuning kopen.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Tine Van der Vloet heeft opgevraagd, blijkt nu dat er in de periode juli tot en met eind september 2021 1.393 personen een persoonsvolgend budget hebben gekregen. Volgens Van der Vloet zijn die goed voor een totaal van 60 miljoen euro. Van de 1.393 toegekende budgetten zijn er 832 nieuwe budgethouders.

In het plan van Beke was 117 miljoen euro voorzien voor de meest dringende noden in groep 1. ‘Er is dus nog ruimte om bijkomende budgetten toe te kennen’, reageert Van der Vloet.

Prioriteitengroep 2 en 3

De N-VA-politica dringt bij Beke wel aan op meer duidelijkheid over de verdeling van de 20 miljoen voor prioriteitengroep 2 en de 20 miljoen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). ‘Ik heb herhaaldelijk aan de minister gevraagd op welke manier hij deze middelen wil inzetten, maar een duidelijk antwoord volgt niet’, zegt Van der Vloet. ‘Men wil wachtenden in prioriteitengroep 3 omleiden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit kan mijn inziens enkel indien rechtstreeks toegankelijke hulp vraaggestuurd wordt’, aldus Van der Vloet.

Wat de 20 miljoen euro voor prioriteitengroep 2 betreft, is het volgens minister Beke de bedoeling ‘zoveel mogelijk mensen een perspectief te bieden’. ‘Uit vele verhalen die we hoorden, is het vooral de vraag om snel de mantelzorg al te ondersteunen. Ook vanuit de gebruikersorganisaties gaf men aan dat dit zeker een piste is om te exploreren’, aldus Beke.

En wat de mensen in prioriteitengroep 3 betreft, is volgens Beke afgesproken om die groep te bevragen over hun zorgvraag. ‘Vooral om zicht te krijgen welke ondersteuning iemand krijgt en wat de vraag op dit moment is. Deze bevraging is opgezet met de stakeholders en zal dit jaar nog vertrekken’, klinkt het. De CD&V-minister verwacht dat er uit de bevraging info komt die ook eventuele alternatieven voor een persoonvolgend budget in kaart brengt. ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is hier een deel van de oplossing. Dat is zo beslist in de Vlaamse Regering’, aldus Beke.

Partner Content