Verse ambities van Greenyard worden gesmaakt

© Getty Images

Het aandeel reageerde positief op de nieuwe strategische doelstellingen die bevestigen dat het bedrijf helemaal terug is na de crisisperiode.

De groente- en fruitgigant Greenyard stelde in december zijn strategie 2030 voor. Daarin staat de ambitie centraal een leider te worden in plantaardige voeding, inspelend op de toenemende trend naar gezondere, weinig bewerkte voeding die snel en gemakkelijk kan worden bereid. Greenyard slaagde er de voorbije twee jaar sneller dan verwacht in de lastige periode van 2018 en 2019 om te keren. De versterking van het verticaal geïntegreerd partnermodel met de telers en de grote retailers leidt tot een stabielere en meer voorspelbare omzetevolutie. De heikele hoge schuldpositie raakte gradueel onder controle, geholpen door de hernieuwde omzetgroei, de strikte kostencontrole en de verkoop van een aantal niet-kernactiva.

Het sluitstuk was de grondige herfinanciering in maart 2021 die leningen en kredieten met een bankenconsortium omvatte voor in totaal 467,5 miljoen euro, en een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro, grotendeels ondertekend door Alychlo (Marc Coucke). Het plan voorzag ook in de financiering voor de terugbetaling op 22 december van de uitstaande converteerbare obligatielening van 125 miljoen euro. De lening had een conversieprijs van 16,65 euro per aandeel en werd contant terugbetaald.

Door de opgeklaarde schuldsituatie is er de komende drie jaar weer ruimte voor bijkomende kapitaalinvesteringen om de groeiambities waar te maken. Tegen het boekjaar 2024-2025 wil de groep de omzet met 650 miljoen euro doen toenemen tot voorbij de kaap van 5 miljard euro, een jaarlijkse groei van 5 procent. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda zou jaarlijks met 6 à 7 procent toenemen tot 200 à 210 miljoen euro (156,9 miljoen in 2020-2021).

Om dat te realiseren wordt gewerkt op drie niveaus. Ten eerste is er de verdere verbetering van de nauwe samenwerkingen met de klanten. Daarnaast zal het aanbod van convenience-producten verhogen. De jaarlijkse investering daarvoor van 30 à 35 miljoen euro gedurende drie jaar zal zichzelf snel terugbetalen. Greenyard zal ook fusies en overnames in Europa of de Verenigde Staten overwegen. Er komt na het boekjaar 2022-2023 ook weer ruimte voor een dividenduitkering. Het derde niveau is het bedenken van nieuwe plantaardige producten. De schuldgraad zal al die tijd schommelen tussen 2 en 2,5 keer de rebitda, zonder rekening te houden met de leasingschulden.

In de eerste helft van het boekjaar 2021-2022, van 1 juli tot 30 december, groeide de vergelijkbare omzet tegenover dezelfde periode vorig boekjaar met 1,8 procent, tot 2,15 miljard euro. De sterke referentieperiode kende een omzetsprong van 10,3 procent tegenover het voorafgaande jaar. De rebitda steeg met 7,5 procent tot 82,6 miljoen euro, en de rebitda-marge steeg van 3,5 naar 3,8 procent. Bij het segment Long Fresh steeg de marge van 7,1 naar 7,4 procent. Bij Fresh was er een toename van 2,8 naar 3 procent. De nettoschuld exclusief leasingschulden zakte van 407,4 miljoen euro naar 338,1 miljoen en de schuldgraad verminderde van 3,9 keer naar 2,8 keer de rebitda. Greenyard verwacht tegen het einde van het lopende boekjaar een daling naar 2,5 keer de rebitda, op basis van een verwachte rebitda van 165 miljoen euro.


Conclusie

Het aandeel van Greenyard reageerde positief op de nieuwe strategische doelstellingen die bevestigen dat het bedrijf helemaal terug is na de crisisperiode. Het bedrijf lijkt de marges beter onder controle te hebben. Het aandeel maakte al een forse inhaalbeweging en vertoont op kortere termijn tekenen van topvorming. We mikken de komende maanden op een terugval richting 8,5 euro voor een koopadvies.


Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 9,98 euro

Ticker: GREEN BB

ISIN-code: BE0003765790

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 514,1 miljoen euro

K/w 2021: 21

Verwachte k/w 2022: 16,5

Koersverschil 12 maanden: +61%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content