Uiterst gul dividend van KBC weinig geapprecieerd

© Belga Image
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het aandeel heeft opnieuw de status van dividendwaarde verworven. Al is het duidelijk dat investeerders eerder mikken op een stevig inkoopprogramma van eigen aandelen.

Het KBC-aandeel heeft over de voorbije twaalf maanden een sterke prestatie afgeleverd met een koersstijging van zo’n 30 procent tegenover minder dan 10 procent voor de Bel-20. Al dateert de piek voor de KBC-koers al van begin november en leidden de jaarcijfers noch het stevige dividendvoorstel tot een nieuwe jaarpiek in de beurskoers.

Voor de beter dan gemiddelde prestatie zien we vier redenen. Het hervatten van het dividendbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld, naast de stijgende rente die de commerciële banken toelaat hun rente-inkomsten op te trekken. Verder is er de aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa, waar het beleid van de centrale banken minder strikt is. Tot slot is de economische en financiële schade van de covid-19-pandemie minder ingrijpend dan gedacht.

De resultaten voor het vierde kwartaal en het boekjaar 2021 werden ondersteund door de terugname van de voorzieningen voor slechte kredieten. KBC nam in het vierde kwartaal voor 79 miljoen euro aan voorzieningen terug, een pak minder dan de 260 miljoen euro in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal van 2020 was voor 857 miljoen euro aan voorzieningen voor slechte kredieten als gevolg van de pandemie aangelegd. De nettoterugname bedroeg 62 miljoen euro, in lijn met de 66 miljoen euro van vorig kwartaal en iets meer dan de 57 miljoen euro van het laatste kwartaal van 2020.

De inkomsten uit financiële instrumenten leverden een negatieve bijdrage van -39 miljoen euro, tegenover +28 miljoen euro in het derde kwartaal. De basis van het resultaat bij de bank-verzekeraar blijven de netto-rente-inkomsten. Die lagen met 1,177 miljard euro 6 procent hoger dan vorige kwartaal (1,112 miljard) en zelfs 10,3 procent boven het cijfer van het vierde kwartaal van 2020 (1,067 miljard).

Vandaar de meevallende nettowinst bij de Belgische grootbank van 663 miljoen euro tegenover 601 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en een gemiddelde analistenverwachting van 636 miljoen euro. Dat is ook 125 miljoen of ruim 23 procent meer dan de 538 miljoen euro van hetzelfde kwartaal van 2020. Per aandeel betekent dat een nettoresultaat van 1,56 euro tegenover 1,41 euro in het derde kwartaal en 1,26 euro in het vierde kwartaal van 2020. Opgeteld geeft dat een forse winstsprong van 1,44 miljard euro of 3,34 euro per aandeel voor het boekjaar 2020 naar 2,614 miljard euro winst of 6,15 euro per aandeel voor het boekjaar 2021.

In tegenstelling tot in het boekjaar 2020 mogen de aandeelhouders er nu wel met volle teugen van meegenieten. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s blijven top in Europa. Daarom besliste het KBC-management een forse inhaalbeweging te maken in de dividenduitkeringen. Dat zal ook voor het boekjaar 2022 het geval zijn, waarin minstens 50 procent van de geconsolideerde winst wordt uitgekeerd. In totaal krijgt de aandeelhouder een brutodividend van liefst 8,6 euro per aandeel, waarvan hij al 1 euro per aandeel als voorschot heeft ontvangen. Dat is een enorme meevaller voor referentieaandeelhouder KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen), een monoholding met enkel KBC-aandelen in portefeuille.


Conclusie

We zijn tevreden met de jaarcijfers van KBC en de positieve verwachtingen voor 2022. Het aandeel heeft opnieuw de status van dividendwaarde verworven. Al is het duidelijk dat investeerders eerder mikken op een stevig inkoopprogramma van eigen aandelen dan een superdividend. De waardering blijft redelijk tegen 1,5 keer de boekwaarde en een verwachte koers-winstverhouding van 12,5. We blijven bij ons positieve advies.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 76,78 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 32,01 miljard euro

K/w 2021: 13

Verwachte k/w 2022: 12,5

Koersverschil 12 maanden: +35%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 11,2%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content