TINC neemt adempauze na tussenspurt

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het aandeel is na de stevige tussenspurt sinds mei toe aan een adempauze, maar we blijven vanuit een langetermijnperspectief TINC aanprijzen als defensief aandeel met een aantrekkelijk dividendrendement.

The INfrastructure Company, ofwel TINC, kende een rustig boekjaar 2018/2019 (1 juli 2018 tot 30 juni 2019). Nadat in het vorige boekjaar de investeringen waren opgelopen tot 65,5 miljoen euro, fors hoger dan de 47,5 miljoen in het voorgaande jaar, daalden ze weer naar 17,5 miljoen.

TINC ging in de eerste helft van het boekjaar twee nieuwe engagementen aan voor in totaal 20 miljoen euro. Vooreerst was er een nieuwe investering van 5 miljoen euro in een belang van 12,5 procent in De Haan Vakantiehuizen NV, een vennootschap die 51,43 procent van de aandelen van Sunparks De Haan NV aanhoudt. Het park wordt gerenoveerd en opgewaardeerd en daarna voor een vaste periode van vijftien jaar verhuurd. Daarnaast werd bijkomend 15 miljoen euro vrijgemaakt voor Storm Vlaanderen, actief in onshorewindmolenparken in Vlaanderen.

Met de nieuwe investering in De Haan Vakantiehuizen steeg het aantal participaties van TINC naar achttien. De gezamenlijke waarde van de portefeuille bedroeg op 30 juni 267,1 miljoen euro, 23,7 miljoen euro of 9,7 procent meer dan op 30 juni 2018.

De marktwaarde kreeg een duw van 10,1 miljoen euro in de rug dankzij het verlagen van de gemiddelde verdisconteringsvoet (van 8,26 naar 7,94%) die wordt toegepast om de toekomstige verwachte kasstromen in rekening te brengen. Die aanpassing is te verrechtvaardigen door de grote vraag naar kwaliteitsvolle infrastructuur en de aanhoudende lagerenteomgeving.

België vertegenwoordigt 77 procent van de marktwaarde van de portefeuille van TINC, Nederland 13 procent en Ierland 10 procent. De nettoactiefwaarde klom van 325,1 miljoen, of 11,92 euro per aandeel, eind juni 2018 naar 331,3 miljoen, of 12,15 euro per aandeel. De nettowinst klom 4,8 procent hoger tot 20,3 miljoen euro, of 0,74 euro per aandeel. Het bedrijf stelt een brutodividend voor van 0,50 euro per aandeel (+2,04% tegenover vorig jaar), waarvan 45 eurocent via een onbelaste kapitaalvermindering en 5 eurocent als gewoon dividend. De ex-dividenddatum is 22 oktober.

TINC gaf vorig jaar al aan dat het aanbod aan kwalitatieve projecten in de kernmarkten beperkt is, met stijgende prijzen en dalende rendementen tpt gevolg. De groep bekijkt daarom ook projecten in andere landen, het liefst via partijen waarmee ze al samenwerkt. Tot nog toe zonder succes. Wel positief is dat TINC in juli en augustus twee aanzienlijke toekomstige investeringen vastlegde via uitbreidingen van bestaande engagementen. 20 miljoen euro extra vloeit naar Glasdraad BV, een Nederlands samenwerkingsverband voor de uitrol van glasvezelnetwerken in dunbevolkte gebieden in Nederland. Daarnaast heeft TINC tot 40 miljoen veil voor een meerderheidsbelang in Kroningswind, een Nederlands windpark van 80 megawatt dat, mits het bekomen van de finale vergunningen, zal worden gebouwd op het eiland Goeree-Overflakkee. In combinatie met 42,5 miljoen euro openstaande verbintenissen op 30 juni stijgen de totale toezeggingen tot 102,5 miljoen. Daar stond eind juni een kaspositie van 61,7 miljoen euro tegenover.


Conclusie

Het lagere investeringstempo van het afgelopen boekjaar vertraagde de volgende kapitaalverhoging en liet, in combinatie met de aanhoudende lagerenteomgeving, toe dat het aandeel van TINC in juni voor het eerst door de langetermijnweerstand van 12,6 euro brak. Intussen blijft TINC trouw aan de strenge selectiecriteria voor nieuwe participaties, al verhogen door de recente toezeggingen de kansen op een kapitaalverhoging de komende twaalf maanden. Het aandeel is na de stevige tussenspurt sinds mei toe aan een adempauze, maar we blijven vanuit een langetermijnperspectief TINC aanprijzen als defensief aandeel met een aantrekkelijk dividendrendement.


Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 13,8 euro

Ticker: TINC BB

ISIN-code: BE0974282148

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 376,4 miljoen euro

K/w 2019: 18,5

Verwachte k/w 2020: 26,5

Koersverschil 12 maanden: +11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 3,6%

Partner Content