Telenet

De onzekerheid over het toekomstige uitkeringsbeleid blijft aanhouden. De aangekondigde aandeleninkoop is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

De correctie na het uitblijven van een extra dividend of een nieuwe kapitaalvermindering van Telenet was vorig jaar van korte duur. Beleggers gaan ervan uit dat uitstel geen afstel is. Feit is dat er bij de publicatie van de kwartaal- en jaarresultaten opnieuw geen duidelijkheid kwam. De raad van bestuur zal pas later dit jaar een beslissing nemen. Voorlopig moeten de investeerders het doen met een aandeleninkoop van 50 miljoen EUR. Tegen de huidige koers kunnen daarvan minder dan één van de 117 miljoen uitstaande aandelen worden gekocht. Telenet kan theoretisch over meer dan 1 miljard EUR beschikken, als het bedrijf zijn schuldgraad zou optrekken naar 4,5 keer de aangepaste bedrijfskasstroom of ebitda. Eind vorig jaar lag die schuldgraad op 3,7.

De uitstaande schuld werd vorig jaar trouwens geherfinancierd om te profiteren van de lage rentevoeten. De schuld bestaat nu voor 46% uit vastrentende en 54% uit verplichtingen met een variabele rentevoet. Telenet heeft zich al met financiële instrumenten ingedekt tegen een rentestijging. Het blijft voorlopig ook gissen wat de plannen van het Amerikaanse moederhuis Liberty Global met Telenet zijn. Met de geplande aandeleninkoop zal het belang van de kabelholding licht toenemen, tot bijna 58%. Mogelijk komt er ook een nieuw bod op alle uitstaande aandelen of wordt op een nieuwe overname gebroed.

Telenet realiseerde over het boekjaar 2014 een vrije kasstroom van 235,3 miljoen EUR, 11% meer dan een jaar eerder. In 2015 zal deze vrije kasstroom verder toenemen tot 240 à 250 miljoen EUR. Operationeel lagen zowel de cijfers van het vierde kwartaal als de jaarcijfers grotendeels in lijn met de verwachtingen. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 4,4%, tot 436 miljoen EUR. Op jaarbasis was er een vooruitgang met 4%, tot bijna 1,71 miljard EUR. De aangepaste bedrijfskasstroom of ebitda steeg tussen oktober en december met 3%, tot 212,6 miljoen EUR. Over het volledige boekjaar was de vooruitgang met 7,7%, tot 900 miljoen EUR, nog iets groter. De marge steeg daardoor naar 52,7%.

Door extra marketinginspanningen van concurrent Proximus bleef het aantal nieuwe klanten wat onder de verwachtingen. Bij digitale televisie was er op jaarbasis wel een mooie aangroei met 6%, tot 1,58 miljoen klanten. Telenet heeft ook 1,53 miljoen klanten die breedbandinternet afnemen, 4% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde omzet per gebruiker of ARPU steeg in het vierde kwartaal met 3,3% op jaarbasis, tot 50,3 EUR. Over heel 2014 lag deze ARPU op 49,8 EUR, tegenover 47,6 EUR een jaar eerder.

Telenet voerde in januari op de verschillende pakketten een prijsverhoging met 4 tot 5% door. Dat zal in het lopende kwartaal al een gunstig effect hebben op de omzet. Voor het lopende boekjaar wordt op een omzetstijging met 4 tot 5% gerekend, terwijl de ebitda ongeveer met 4% zal toenemen. Vanaf volgend jaar zal de investeringsbehoefte weer dalen, waardoor de ebitda opnieuw sneller zal kunnen groeien.

Conclusie

De onzekerheid over het toekomstige uitkeringsbeleid blijft aanhouden en de aangekondigde aandeleninkoop is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Telenet is bovendien duurder dan de sectorgenoten en dat valt fundamenteel niet te verantwoorden.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content