RealDolmen

Een herhaling van het vorige boekjaar, toen de winstgevendheid sterk toenam, zit er dit jaar niet in voor RealDolmen.

RealDolmen, de Belgische leverancier van IT-diensten en gerelateerde producten, wisselt goede en minder goede kwartalen af. Het boekjaar 2013-2014 werd sterk afgesloten, maar het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar (drie maanden tot 30 juni) was relatief gezien veeleer een tegenvaller. De financiële communicatie bleef beperkt tot een kwartaalupdate, waarbij geen details over de winstgevendheid werden vrijgegeven. De Franse activiteiten, die intussen volledig werden afgestoten, worden niet langer in de cijfers opgenomen, zodat ze op jaarbasis niet helemaal vergelijkbaar zijn.

Op groepsniveau steeg de omzet met 6,1%, tot 53,5 miljoen EUR. De afdeling Infrastructure Products liet met een klim van 16,5%, tot 18,2 miljoen EUR, de grootste vooruitgang optekenen. Toch zou RealDolmen de groei liever in afdelingen met een hogere marge zien. Het bedrijf mikt op meer cloudgerelateerde inkomsten, waarbij het aandeel van zuivere productverkoop zou afnemen. Dat de omzet van deze afdeling blijft groeien, wijst er dus op dat de klanten de stap naar de cloud onvoldoende hebben gezet. Het management verwacht wel dat die overgang in de tweede jaarhelft zal versnellen, met een tragere groei bij Infrastructure Products tot gevolg. Een deel van de omzetstijging van het eerste kwartaal valt ook toe te schrijven aan uitgestelde verkopen van het kwartaal ervoor.

RealDolmen rekent voor groei vooral op de afdeling Professional Services, waarbij gespecialiseerde werknemers van de groep worden gedetacheerd bij klanten voor IT-projecten. Dat viel het voorbije kwartaal wat tegen, want de omzet daalde met 3,2%, tot 24,9 miljoen EUR, waarmee de afdeling nog steeds voor bijna de helft van de groepsomzet tekent. RealDolmen wijt de achteruitgang aan een lagere marktactiviteit. Of er echt minder projecten zijn of dat de concurrentie scherper is geworden, blijft een open vraag. De groei van het aantal nieuwe contracten vertraagde, maar RealDolmen verwacht dat ook in die afdeling de activiteit in de rest van het boekjaar zal aantrekken.

In elk geval is er werk aan de winkel voor de verkoopafdeling. Professional Services was in 2013-2014 de meest winstgevende afdeling van de groep, met een rebit-marge van 9,7%. Veel vooruitgang zit er in dat domein wellicht niet in, want RealDolmen hield de prognose voor de winstgevendheid op groepsniveau zo goed als ongewijzigd tegenover vorig boekjaar. De rebit-marge zal dus opnieuw rond 5% schommelen.

Business Solutions, de kleinste afdeling van de groep, met een aandeel van ongeveer een vijfde in de groepsomzet, liet een vooruitgang met 14,6% optekenen. Business Solutions was vorig boekjaar nog verlieslatend. Op het einde van vorig boekjaar (eind maart) bedroeg de nettocashpositie van de groep 3,8 miljoen EUR. Na de aankoop van Traviata (nu een onderdeel van Business Solutions), bleef het stil op het overnamefront.

Conclusie

Een herhaling van het vorige boekjaar, toen de winstgevendheid sterk toenam, zit er dit jaar niet in. We vrezen zelfs voor een daling van de omzet. Aangezien er geen dividenduitkering is en ook geen aandeleninkoop om aandeelhouders over de streep te trekken, vinden we RealDolmen tegen ongeveer 10 keer de verwachte winst correct gewaardeerd.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content