Polarcus

De nieuwe CEO wacht de zware taak om de zorgen over de schuldpositie van Polarcus weg te masseren.

Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, zag vanaf vorige zomer een snel verslechterende situatie in de oliesector, met een dubbele neerwaartse bijstelling van de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda; 230 à 250 miljoen USD naar 200 miljoen USD en later naar 140 à 150 miljoen USD) tot gevolg. De zorgen over de schuldpositie mondden uit in een behoorlijk verwaterende (+32%) aandelenuitgifte van 162,6 miljoen aandelen tegen 1,4 NOK per aandeel. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 18,4% tegenover het vorige kwartaal, tot 93,4 miljoen USD (consensus was 99,2 miljoen USD). Op jaarbasis daalde de omzet met 12,3%, tot 466,7 miljoen USD, door een combinatie van een lagere bezettingsgraad van de vloot – was 70% in het vierde kwartaal, 77% op jaarbasis, tegenover respectievelijk 74% en 82% in 2013 – en dalende dagverhuurtarieven (niet vrijgegeven).

Op basis van het herstellende orderboek – van 155 miljoen USD begin augustus, tot 280 miljoen USD eind januari – verwacht het management een verbetering van de bezettingsgraad. De eerste schuchtere resultaten van het in het derde kwartaal uitgestippelde besparingsplan (jaarlijks 35 miljoen USD, of 8%) en hogere ontvangsten uit de verkoop van seismografische databanken (multiclientmarkt), bezorgde Polarcus 23,7 miljoen USD ebitda in het vierde kwartaal. Op jaarbasis strandde de ebitda op 156,7 miljoen USD (toch nog boven de verlaagde vork), tegenover nog 211,9 miljoen USD in 2013. Hogere afschrijvingen, maar vooral afboekingen op materiaal en multiclientprojecten (28,8 miljoen USD) leidden tot een nettoverlies van 73,2 miljoen USD. Op jaarbasis bedraagt het nettoverlies 72 miljoen USD (0,133 USD of 0,99 NOK per aandeel), tegenover een winst van 43,4 miljoen USD (0,086 USD of 0,52 NOK per aandeel) in 2013.

Vanwege de grote onzekerheden gaf het bedrijf geen voorspelling voor de verwachte ebitda in 2015. Sinds begin februari is Rod Starr de nieuwe CEO. Starr komt van het Noorse bedrijf TGS, een specialist in de interpretatie van seismisch onderzoek, en kent de sector dus zeer goed. Hij vatte al meteen de koe bij de horens door te stellen dat Polarcus, hoewel beschikkend over de beste vloot, vorig jaar te traag reageerde op de snel verslechterende marktomstandigheden.

De nieuwe topman, die meteen 1,4 miljoen aandelen kocht, stelde drie prioriteiten. Vooreerst het versneld inzetten op nieuwe inkomstenbronnen (12 tot 15 miljoen USD), daarnaast een groter gedeelte van de omzet realiseren in de meer rendabele multiclientmarkt en tot slot het uitvoeren en verder uitbreiden van het besparingsplan. De nettoschuldenpositie daalde vorig jaar van 644,3 naar 609,4 miljoen USD. Polarcus bekijkt momenteel vooral de opties omtrent een converteerbare obligatie van 104 miljoen USD, met vervaldatum april 2016.

Conclusie

Polarcus is actief in het vroegste stadium van de exploratie en wordt zwaar getroffen door de olieprijsdaling. De nieuwe CEO wacht de zware taak om de zorgen over de schuldpositie weg te masseren. De waardering is in elk geval zeer laag, tegen een ondernemingswaarde (ev) van 65% van de vervangwaarde van de vloot en 4,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2015. Beperk uw positie.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content