Pairi Daiza

Koopwaardig

ONGEWIJZIGD

De jaarcijfers voor het boekjaar 2014-’15 (afsluitdatum 31/3) van het innovatieve natuurpark uit het Henegouwse Brugelette zijn een (zoveelste) ‘grand cru’ geworden. Het sinds 2010 omgedoopte Parc Paradisio is intussen overal in het land bekend dankzij de komst van 2 Chinese panda’s, Xinhui en Haohao, en de (politieke) heisa eromheen. Een belangrijke attractiepool om de komende jaren ook buitenlandse dagjesmensen (Noord-Fransen, Nederlanders) aan te trekken (buitenlanders nu circa 10% van alle bezoekers). Het veel gelauwerde Pairi Daiza is overigens veel meer dan enkel de 2 panda’s. Het volledige afgelopen seizoen 2014 mocht het park met 1,39 miljoen een nieuw recordaantal bezoekers ontvangen tussen de paas- en herfstvakantie. Dat is een toename met 12% tegenover 2013 (toen eerste keer boven 1 miljoen). In 10 jaar tijd is het aantal bezoekers zowat verdrievoudigd. De ervaring met andere (Europese) parken leerde dat de komst van Chinese panda’s voor een stijging van de bezoekersaantallen zorgt. Vaak zelfs forser dan bij Pairi Daiza. Het ‘panda-effect’ zien we beter in een omzetklim van 32%, door de verkoop van flink wat pandagelinkte gadgets. De 12% meer bezoekers en de 32%-hogere omzet op 41,8 miljoen EUR zorgen voor een stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 40%, tot 18,8 miljoen EUR. Dat is meer dan onze (voorzichtige) schatting van 16 à 17 miljoen EUR. Het betekent ook dat de ebitda-marge verder is geklommen, van 41 naar 44%. De omzet is in een decennium zowat verdrievoudigd, maar de ebitda is bijna verzesvoudigd! De ebitda geeft het best de evolutie bij Pairi Daiza weer omdat het natuurpark door een zeer ambitieus investeringsprogramma gaat en bovendien versneld afschrijft. Hierdoor werd de winstevolutie de jongste jaren sterk gedrukt. Dat is voor het boekjaar 2014-’15 echter niet meer het geval. Vandaar dat de bedrijfswinst (ebit) en het nettoresultaat het afgelopen boekjaar wel ‘exponentieel’ zijn gestegen, tot respectievelijk 6,1 en 5,4 miljoen EUR (3,49 EUR per aandeel). Dit is respectievelijk een toename met 554 en 561%. Maar het is, zoals al aangegeven, vooral het gevolg van ‘gedrukte’ cijfers de boekjaren voordien. En het kan nog beter de komende jaren. Tot nog toe is het park 5 maanden per jaar gesloten (van de herfst- tot paasvakantie), zodat de tweede jaarhelft vooral kosten zijn. Richting 2020 zien we mogelijkheden om het aantal bezoekers tot 2 miljoen per jaar op te trekken door, bijvoorbeeld, ook in kerst- en krokusvakantie de deuren te openen en in andere weekends tussen november en maart (na de realisatie van ‘Terre du Froid’), met kans tot overnachten in een hotel. Het enige wat minder is dan verwacht, is het feit dat, ondanks de ijzersterke resultaten, het dividend ongewijzigd wordt gelaten op 2 EUR bruto per aandeel, daar waar we op een stijging met 10% hadden gerekend. Maar tegen 2020 mikken we toch op dividenden van 3 EUR of meer per aandeel.

Conclusie

Tegen minder dan 6 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we dit aandeel aantrekkelijk gewaardeerd voor de goede huisvader/belegger (dividendwaarde), die op langere termijn belegt. Wel uitkijken met de beperkte liquiditeit!

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Partner Content