Oxurion bereikt belangrijke klinische mijlpaal

Het Leuvense biotechbedrijf Oxurion, het vroegere Thrombogenics, gooide na de mislukte commercialisatie van het oogmiddel Jetrea in 2015 het roer volledig om. Het zette alles in op een aantrekkelijke pijplijn innovatieve kandidaat-geneesmiddelen in diabetisch gerelateerde oogziekten.

Het was al een tijdje duidelijk dat de tweede jaarhelft van 2019 een cruciale periode zou worden voor de waardeontwikkeling van die klinische pijplijn. Oxurion mikt in het tweede semester op het uitlezen van vier klinische studies: twee fase II-studie met THR-317, en een fase I-studie met THR-149 en THR-687.

Oxurion heeft de eerste belangrijke afspraak niet gemist. De Leuvenaars presenteerden sterke veiligheids- en eerste werkingsdata in de fase I-studie met THR-149, een plasma kallikreïneremmer (Pkal-remmer) voor de behandeling van patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME). Het ging over een studie met twaalf patiënten die verdeeld over drie doseringsgroepen allen één injectie kregen toegediend. Een eerste belangrijke vaststelling was dat het product goed werd verdragen, zonder dosisgerelateerde toxiciteit of belangrijke nevenwerkingen. De effectiviteit of klinische werkzaamheid werd gemeten aan de hand van de evolutie van de Best Corrected Visual Acuity of BCVA, een parameter die de oogscherpte evalueert. Zeer hoopgevend is dat THR-149 al vanaf de eerste dag een positieve invloed had en na veertien dagen een gemiddelde verbetering van de BCVA realiseerde met 7,5 letters in de leestest. Bovendien bleek het effect duurzaam, want na negentig dagen was er nog altijd een gemiddelde verbetering met 6,5 letters.

De huidige standaardbehandeling voor DME zijn anti-VEGF-remmers zoals Lucentis en Eylea die maandelijks worden toegediend en een vergelijkbare gezichtsverbetering behalen. Cruciaal is dat minstens de helft van de DME-patiënten niet tevreden is met de huidige medicijnen. Pkal-remmers zijn een mogelijke alternatieve behandeling voor DME. Frontrunner is het Amerikaanse Kalvista, dat een fase II-studie heeft lopen met KVD001, met verwachte resultaten in de tweede jaarhelft. In een vorige studie met veertien patiënten haalde KVD001 na veertien dagen een verbetering met 1 letter en na 84 dagen met 4,5 letters. Analisten schatten het omzetpotentieel van KVD001 op 2 miljard dollar.

Oxurion zal de beter dan verwachte resultaten aangrijpen voor het opstarten volgend jaar van een grotere fase II-studie bij patiënten die suboptimaal reageren op een anti-VEGF-behandeling. Later in het derde kwartaal krijgen we de resultaten van een fase IIa-combinatiestudie met anti-PLGF THR-317 en Lucentis. De hoop is dat de combinatie van beide moleculen een verhoogde werkzaamheid laat zien vergeleken met alleen Lucentis. Naar het jaareinde volgen de resultaten van een fase II-studie met THR-317 bij patiënten met maculaire telangiectasia type 1, een zeldzame aandoening aan de macula die tot blindheid kan leiden, en de resultaten van een fase I-studie met THR-687, een beloftvolle integrine-remmer die mogelijk kan worden ingezet bij patiënten met diabetische retinopathie (DR), al dan niet in combinatie met DME. De komende zes à twaalf maanden krijgen we bij Oncurious nieuws uit de preklinische ontwikkelingspijplijn van de volgende generatie in kankerimmunologie.


Conclusie

Het aandeel van Oxurion veerde ruim 20 procent op na de publicatie van de positieve studieresultaten met THR-149. Toch blijft de ondernemingswaarde van circa 100 miljoen euro zeer bescheiden. Zeker indien de komende maanden bijkomende klinische successen worden geboekt is het opwaartse potentieel groot, zelfs al zal het bedrijf op termijn bijkomend geld moeten ophalen. Het nieuwe Oxurion-verhaal blijft nog altijd onder de radar. Dat schept kansen voor de risicobewuste biotechbelegger.


Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,64 euro

Ticker: THR BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 178 miljoen euro

K/w 2018:

Verwachte k/w 2019:

Koersverschil 12 maanden: -38%

Koersverschil sinds jaarbegin: +28%

Dividendrendement:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content