Nyrstar

De aanstelling van Bill Scotting als nieuwe CEO bewijst dat Nyrstar de mijnafdeling niet opgeeft.

De halfjaarcijfers van het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar gaven een gemengd beeld. Enerzijds was er een beter dan verwacht resultaat in de afdeling metaalverwerking. De zinkmetaalproductie bedroeg 560.000 ton, 1% beter dan vorig jaar en aan de bovenkant van de voorziene vork voor 2015 van 1 tot 1,1 miljoen ton. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 69%, tot 183 miljoen EUR, als gevolg van de hogere productie, een 4% hogere zinkprijs (2134 USD per ton, onlangs wel opnieuw onder 2000 USD per ton), 10% hogere zinkverwerkingsprijzen en een 18% duurdere Amerikaanse dollar tegenover de euro.

De omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid – totaal budget 338 miljoen EUR, waarvan 200 tot 220 miljoen EUR in 2015 en 69 miljoen EUR in de eerste jaarhelft – zit op schema om in 2016 opgeleverd te worden. In het kader van de 25 verbeteringsprojecten in de metaalverwerking (totaal budget van 265 miljoen EUR waarvan 35 à 45 miljoen EUR in 2015 tegenover initieel 70 à 90 miljoen EUR), verzekerde Nyrstar zich recent van 20 miljoen EUR financiering voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de smelterij van Hobart (Australië).

Eens te meer ontgoochelend waren de zwakke cijfers in de afdeling mijnbouw. De zink-in-concentraatproductie daalde in de eerste jaarhelft van 140.000 ton naar 127.000 ton (-9%), een gevolg van het stilliggen van de productie sinds januari in Campo Morado (Mexico) door sociale onrust, en sinds mei in Myra Falls (Canada) om er de operationele problemen structureel aan te pakken. De brutowinst daalde met 5%, tot 197 miljoen EUR, en de ebitda met 77%, tot een schamele 6 miljoen EUR. Op groepsniveau steeg de ebitda met 53%, tot 168 miljoen EUR. De veiligheidsproblemen in Campo Morado zijn zo groot dat Nyrstar besliste om de volledige boekwaarde van de mijn – 376 miljoen EUR voor belastingen – af te schrijven.

Het bedrijf stelt wel alles in het werk voor een heropstart, ten vroegste in 2016. De operationele problemen bij Myra Falls worden grondig aangepakt (kostprijs in 2015 van 25 miljoen EUR), en de heropstart wordt ten vroegste vanaf het vierde kwartaal van 2016 verwacht. Samen met nog wat kleinere afboekingen bij andere mijnen verdween liefst 40% of 418 miljoen EUR van de boekwaarde van de mijnafdeling van de balans.

Nyrstar maakt dus schoon schip met de erfenis van voormalig topman Roland Junck, die vanaf augustus vervangen wordt door Bill Scotting, een mijnbouwspecialist die overkomt van Arcelor Mittal. Door de afschrijvingen in de mijnafdeling boekte Nyrstar een nettoverlies van 250 miljoen EUR of 0,76 EUR per aandeel. Mede hierdoor liep de nettoschuld sinds eind december op van 438 miljoen EUR of 1,6 keer de ebitda, naar 667 miljoen EUR of 2 keer de ebitda eind juni.

Conclusie

Het aandeel van Nyrstar reageerde per saldo negatief op de halfjaarcijfers. De aanstelling van Scotting bewijst dat Nyrstar de mijnafdeling niet opgeeft. In een omgeving van lage grondstoffenprijzen is de uitdaging groot, maar de aankomende krapte op de zinkmarkt, de sterke Amerikaanse dollar, de striktere operationele focus en de aanvaardbare waardering wettigen een koopadvies.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content