Nyrstar

Na een uitermate bewogen 2014 is het de jongste maanden wat rustiger rond het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar.

De forse financieringsoperatie van 600 miljoen EUR in september 2014 en het vertrek van topman Roland Junck herstelden het vertrouwen van de markt. We kleefden op Nyrstar na de kapitaaloperatie een koopadvies, maar verlaagden eerder dit jaar de rating naar ‘houden’, omdat we vonden dat de markt te voortvarend anticipeerde op de positievere vooruitzichten.

Behalve op de versterkte balans en op het succesvol afgeronde besparingsprogramma (75 miljoen EUR) is het positivisme gestoeld op meerdere elementen. Ten eerste is Nyrstar in totaal 25 verbeteringsprojecten aan het uitvoeren in de afdeling metaalverwerking (totaal budget 265 miljoen EUR, waarvan 200 miljoen EUR gefinancierd). Het kondigde in de businessupdate over het eerste kwartaal aan de investeringen over een langere periode te zullen spreiden, waardoor het budget voor 2015 verlaagde van 70 à 90 miljoen EUR naar 35 à 45 miljoen EUR. Het budget voor de omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid blijft ongewijzigd op 338 miljoen EUR, waarvan 200 tot 220 miljoen EUR in 2015. De werken zitten op schema om in 2016 opgeleverd te worden.

Een ander zeer positief element voor Nyrstar is de duurdere Amerikaanse dollar (USD). Elke 10% stijging van de USD zorgt voor een toename van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 130 miljoen EUR. Ten slotte zijn er de positieve fundamenten voor de zinkprijs, waarbij de meeste marktwaarnemers uitgaan van een tekort in 2016 en 2017. Enerzijds sluiten enkele mijnen, met als belangrijkste de Australische zinkmijn Century. Anderzijds is het huidige prijsniveau van 2000 USD per ton te laag om voldoende nieuwe productiecapaciteit aan te trekken, terwijl de vraag onder impuls van China structureel zal blijven groeien (+27% over de periode 2014 tot 2020).

De situatie in de afdeling mijnbouw blijft zeer lastig. De zink-in-concentraatproductie daalde in het eerste kwartaal met 8%, tot 67.000 ton, een gevolg van het tijdelijk stilliggen van zowel Campo Morado (sociale onrust; Mexico) als Myra Falls (herstellen operationele problemen, Canada). De verwachte jaarproductie werd verlaagd van 280.000 à 300.000 ton, naar 240.000 à 260.000 ton. Het vernieuwde management wil de zaken nu grondig aanpakken en op termijn alleen de rendabele mijnen behouden. Er werd al een eerste verkoopoptie ondertekend, voor de Coricancha-mijn in Peru.

De sterke USD, hogere zinkverwerkingspremies en een stabiele zinkmetaalproductie (278.000 ton) zorgden in het eerste kwartaal voor 791 miljoen EUR omzet (+25%) en 68 miljoen EUR ebitda (+113%). Nyrstar herfinancierde met gemak een gestructureerde kredietfaciliteit van 400 miljoen EUR, met mogelijkheid voor een uitbreiding tot maximaal 750 miljoen EUR.

Conclusie

Het aandeel van Nyrstar zakte sinds de piek in april met bijna 20%. We vinden dat voldoende voor een adviesverhoging. Het aandeel noteert niet duur, met een ondernemingswaarde (ev) van 3,7 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda), 1,15 keer de boekwaarde en een verwachte koers-winstverhouding van 20 voor 2015 en 6,3 voor 2016.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating:1C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content