Nieuwe groeifase in de steigers voor Fagron

© Getty Images/iStockphoto

Fagron kon positieve resultaten voorleggen en heeft een nieuw perspectief op groei.

De jaarcijfers van Fagron waren in lijn met de verwachtingen. De recurrente groepsomzet _ zonder de stopgezette activiteiten van Bellevue Pharmacy _ daalde met 1,3 procent, van 427,6 miljoen naar 421,8 miljoen euro (minstens 415 miljoen euro vooropgesteld). Tegen constante wisselkoersen was er een nulgroei. In de tweede jaarhelft steeg de omzet met 0,5 procent naar 211,6 miljoen euro. De kleine afdeling HL Technology (orthopedische precisiecomponenten) boekte slechts 7,7 miljoen euro omzet (-19,8%). De bedrijfskasstroom(rebitda)-marge daalde met 150 basispunten tot 21,8 procent, maar herstelde in de tweede jaarhelft van 19,7 naar 21,8 procent.

De omzet van Fagron Specialty Farma Services steeg met 5,7 procent tot 150,6 miljoen euro, dankzij een mooie groei in de Verenigde Staten en ondanks 3 miljoen euro omzetverlies door de verkoop van een faciliteit in Marseille. De rebitda daalde met 4,5 procent tot 31,8 miljoen euro, maar steeg in de tweede jaarhelft met 4,6 procent tot 16 miljoen euro. De hypermoderne steriele faciliteit in de Verenigde Staten (Wichita) zal in maart volledig opereationeel zijn. Fagron mikt daarmee de komende drie tot vijf jaar op 100 miljoen euro extra omzet. De nadelige effecten bij de niet-steriele activiteiten in de VS (Freedom Pharmaceuticals) van de veranderde terugbetalingsvoorwaarden voor magistrale bereidingen verminderden sterk in de tweede jaarhelft.

Dankzij een sterke groei in Brazilië steeg de omzet van Trademarks met 6,8 procent tot 53,8 miljoen euro (aandeel van de VS gezakt van 16,8 naar 8,7%), en in de tweede jaarhelft zelfs met 15,7 procent tot 28,9 miljoen euro. De rebitda steeg met 10,6 procent tot 17,3 miljoen euro, en de rebitda-marge van 31,1 naar 32,2 procent (32,5% in de tweede jaarhelft). Bij Essentials zakte de omzet met 6,8 procent tot 209,9 miljoen euro (aandeel van de VS van 19,3 naar 10%) en in de tweede jaarhelft met 1,2 procent tot 103,4 miljoen euro, opnieuw dankzij een sterke groei in Brazilië. De rebitda daalde met 15,6 procent tot 41 miljoen euro (+6,6% in het tweede semester tot 20,1 miljoen euro), en de rebitda-marge met 200 basispunten tot 19,6 procent (19,4%).

Op groepsniveau zakte de rebitda met 8,2 procent tot 90,6 miljoen euro (consensus 91,2 miljoen euro; +17,9% tot 43,5 miljoen euro in het tweede semester). Dankzij een hoger dan verwachte laatste afschrijving op Freedom Pharmaceuticals van 48,4 miljoen euro bedraagt het nettoverlies 18,1 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro in 2015. Recurrent bedroeg de nettowinst 29,6 miljoen euro (0,55 euro per aandeel) tegenover 44,2 miljoen euro (1,41 euro per aandeel) in 2015.

De verhouding van de netto financiële schuld (285,4 miljoen euro) tegenover de rebitda van 3,18 keer bleef ruimschoots binnen de herziene bankconvenanten van 5,02 keer voor eind 2016. CEO Hans Stols wil die ratio onder 3 krijgen, maar ook dan ontstaat, na het terugbetalen tegen juli van drie uitstaande obligaties voor circa 285 miljoen euro, opnieuw ruimte voor overnames. Er was geen nieuws over de lopende juridische kwesties in de VS, waarvoor eerder 10 miljoen dollar opzij werd gezet.


Conclusie

We verhogen opnieuw het advies na de geruststellende jaarresultaten. De waardering van 18 keer de verwachte winst 2017 is aanvaardbaar. Het wantrouwen van de belegger is nog steeds groot, maar de ingebruikname van de faciliteit in Wichita biedt samen met de sterk verbeterde financiële situatie wel degelijk opnieuw perspectief op groei.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Munt: euro

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 673 miljoen euro

K/w 2016: –

Verwachte k/w 2017: 18

Koersverschil 12 maanden: +100%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: –

Partner Content