Moury Construct

De koers van Moury Construct reageerde veeleer matig op de halfjaarcijfers.

Smallcap Moury Construct is een Waalse bouwgroep met heel wat werkmaatschappijen. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch omschreven. Voor Moury Construct is dat een stuk minder uitgesproken. Een van de factoren die dat verklaart, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet uit niet-cyclische overheidsopdrachten komt en verder ook rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP’s). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 hield de omzetontwikkeling weliswaar nog stand, maar zowel in 2010 als in 2011 ging de omzet achteruit. Gelukkig bleef dan de winstgevendheid nog relatief stevig overeind.

In 2012 is de operationele marge dan wel sterk teruggevallen. Want ondanks een omzettoename van 6,5% (van 74,8 naar 79,7 miljoen EUR) zakte de ebit met 55%, tot 2,32 miljoen EUR. De verklaring lag in stevige vertraging bij de uitvoering van twee grote werven _ de nachtmerrie van elke bouwgroep. Dat hield een daling van de ebit-marge in tot 2,9% (was 6,9% voor 2011). Door gelukkig een gunstiger financieel resultaat zakte het nettoresultaat met 43% (van 1,1 naar 0,63 miljoen EUR) minder fors. Per aandeel was er een terugval van 2,8 naar 1,6 EUR.

Vorig jaar leverde dan weer een stabiele omzet op (79,6 versus 79,7 miljoen EUR in 2012). Wat verre van slecht is, want halfweg 2013 was nog sprake van afgerond 10% minder omzet (37,8 miljoen EUR omzet eerste semester). Het pluspunt uit de resultaten 2013 is het herstel van de winstmarges. De ebit klom met 39% vanaf het dieptepunt 2012, tot 3,2 miljoen EUR. De ebit-marge herstelde hierdoor van 2,9 tot 4,0%. Door een flink beter financieel resultaat herstelde het nettoresultaat spectaculair, tot 1,8 miljoen EUR of haast het drievoud van 2012 (627.000 EUR). Per aandeel evolueren we van 1,6 naar 4,5 EUR. Die verbetering heeft zich nog versterkt doorgezet in de eerste helft van dit jaar.

Door een veel zachtere winter klom de omzet met 37,2% (van 37,8 naar 51,9 miljoen EUR). Dat liet toe de ebit met 79,4% te laten stijgen (van 1,3 naar 2,3 miljoen EUR) en het nettoresultaat met 72,7% (van 0,8 naar 1,45 miljoen EUR). Dat is 3,67 EUR per aandeel. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is te kijken naar het orderboek. Dat blijft er nog steeds heel gezond uitzien met een orderboek eind augustus van 113 miljoen EUR of ruim één jaar omzet. Dat is een verdere toename tegenover het reeds recordniveau van 109 miljoen EUR eind februari 2014. De gevoelige verbetering van het resultaat laten de Waalse bouwgroep ook toe om het fors geknipte dividend te laten herleven.

Voor het boekjaar 2012 werd slechts een dividend betaald van 1,60 EUR bruto per aandeel (1,20 EUR netto; was 5,60 EUR bruto of 4,20 EUR netto voor boekjaar 2011). Voor het boekjaar 2013 spreken we terug over 4 EUR bruto per aandeel (3 EUR netto). We mikken op een verdere verhoging voor het lopende boekjaar. Bovendien blijft er een zeer stevige kaspositie van 38,2 miljoen EUR of 96,4 EUR per aandeel op 30 juni.

De koers van Moury Construct reageerde veeleer matig op de halfjaarcijfers. Het gaat om een gezonde winstgevende bouwmaatschappij, waarvan de koers voor 85% door de hoge cashpositie wordt gedekt. Een verder winst- en koersherstel valt te verwachten. Wel enge markt.

Partner Content