Melexis

Houden

De Belgische specialist in halfgeleiders voor de autosector (88% van de omzet) heeft er een aantal indrukwekkende kwartalen opzitten. Toch is het aandeel sinds een recordkoers van bijna 61 EUR in het voorjaar met bijna een kwart teruggevallen. Stilaan is het besef bij investeerders gegroeid dat het aandeel te duur was geworden en dat de groeivoeten moeilijk op peil konden blijven. Melexis noteert wel nog steeds een vijfde hoger dan bij het jaarbegin. De halfgeleidergroep profiteerde van de duurdere dollar (USD), die 14% op jaarbasis en 4% op kwartaalbasis aan omzetgroei toevoegde. Bijna 40% van de verkopen komt uit de eurozone, maar Azië is goed voor 46% en Noord- en Zuid-Amerika voor 15%. De groepsomzet klom in het tweede trimester met 24%, tot 101,8 miljoen EUR. Na 6 maanden in 2015 tikt de omzet af op 196,2 miljoen EUR (+24%), waarbij de impact van de wisselkoers en dus ook de netto-omzetstijging beide 12% bedragen. De sensoren presteerden opnieuw bovengemiddeld goed waarmee de trend van de jongste kwartalen werd bevestigd. Melexis ontwerpt halfgeleiders maar de eigenlijke productie wordt uitbesteed. Daardoor kunnen de kosten ook laag blijven, wat zich uitte in een brutowinst van 49,6 miljoen EUR en een marge van 48,7%, tegenover 47,9% een jaar eerder. De bedrijfswinst (ebit) klokte af op 28,5 miljoen EUR of een ebit-marge van 28%, tegenover 27,3% een jaar eerder. De nettowinst klom met 17%, tot bijna 25 miljoen EUR of 0,62 EUR per aandeel. Dit brengt de totale winst van de eerste jaarhelft op 1,29 EUR. In Europa steeg de autoverkoop in de eerste jaarhelft met 8,2% op jaarbasis, tot 7,17 miljoen eenheden. Juni was daarbij de 22ste opeenvolgende maand met hogere verkopen. In China bleef de groei steken op 1,4%. Met 11,85 miljoen verkochte wagens tussen januari en juni blijft China wel veruit de grootste automarkt ter wereld. In de VS steeg de autoverkoop in juli met 3,2% tegenover een maand eerder, tot 17,55 miljoen op jaarbasis. Melexis sloot de eerste jaarhelft af met 80,9 miljoen EUR aan liquiditeiten, tegenover 53,3 miljoen EUR een jaar eerder. De langetermijnschuld bedraagt ongeveer 19,9 miljoen EUR. Het tussentijds dividend, dat eind oktober wordt uitgekeerd, werd met 30% verhoogd en bedraagt nu 1,3 EUR (bruto). De markt reageerde licht ontgoocheld want sommige waarnemers hadden een grotere stijging verwacht. Dit neemt niet weg dat een verdere verhoging of eventueel een kapitaalvermindering in de toekomst niet uitgesloten is. Het management verwacht dat de operationele prestatie in het derde kwartaal op hetzelfde niveau zal liggen als in de periode ervoor. Melexis rekent voor het volledige boekjaar op een omzetgroei met 20 tot 25% (inclusief valutavoordelen), tot 400 tot 415 miljoen EUR. De brutomarge en operationele marge zullen respectievelijk op minstens 47% en 26% uitkomen. Deze prognoses zijn op basis van een EUR/USD-wisselkoers van 1,1.

Conclusie

Ondanks de vrij forse correctie sinds de topkoers is Melexis aan 17 keer de verwachte winst nog steeds duurder dan het gemiddelde van de jongste 5 jaar. Dit wordt weliswaar voor een deel gecompenseerd door de groei en het hogere dividend (rendement van 2,9%). Toch willen we het aandeel nog wat verder zien terugvallen voor we een koopadvies geven.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Partner Content