Voor het zeventiende kwartaal op rij is de omzet bij IBM gedaald. Toch is de beurskoers aan een remonte bezig, want de beleggers zijn ervan overtuigd dat de ommekeer in zicht is. Door het koersherstel is de onderwaardering wel verdwenen en beschouwen we IBM momenteel als correct gewaardeerd.

De tweede jaarhelft van IBM zal erg goed moeten zijn om de prognoses voor 2016 waar te maken. De winstverwachting voor het lopende boekjaar bleef ongewijzigd op 13,5 USD per aandeel. Slechts 40% daarvan werd echter in het eerste semester gerealiseerd. Vorig boekjaar realiseerde IBM nog een winstcijfer van 14,92 USD per aandeel. Het gaat dus bergaf met deze maatstaf en dit ondanks de massale inkoop van eigen aandelen. Dit komt met name omdat de technologiereus al een aantal jaar aan het krimpen is. Niemand keek er dan ook van op dat de omzet voor het 17de kwartaal op rij lager uitkwam. Toch werd het omzetcijfer van 20,2 miljard USD door de markt gunstig geïnterpreteerd omdat het ‘maar’ 2,8% lager uitkwam dan een jaar geleden en 8% hoger dan in het eerste kwartaal. Over de eerste jaarhelft bleef de omzetdaling (exclusief valutaverschillen) beperkt tot 2%. Analisten, daarin gevolgd door de investeerders, menen dat er stilaan een ommekeer in zicht is en stuurden het aandeel de voorbije maanden flink hoger. IBM definieerde cloud computing, gegevensanalyse (artificiële intelligentie), mobiele diensten en beveiliging als de nieuwe groeipolen. De inkomsten uit deze activiteiten groeiden op jaarbasis met 12%, tot 8,3 miljard USD of 38% van de groepsomzet. Niet slecht, maar wel lager dan de groei in het eerste kwartaal, die 17% bedroeg. De daling van de omzet op groepsniveau impliceert dat de klassieke activiteiten het opnieuw lieten afweten. Dit was vooral het geval bij Systems en hardware dat de omzet met 23,2% zag dalen. Ook de dienstenafdeling (Global Business Services) ging er op achteruit (-2%, tot 4,3 miljard USD). Binnen de strategische activiteiten groeiden de inkomsten uit de cloud met 30%. Opnieuw niet slecht, maar bij concurrenten als Oracle en Microsoft lag de groei wel veel hoger. Het cloudsegment is, net als de rest van de strategische activa, erg concurrentieel. IBM is niet langer de prijszetter dat het vroeger wel was. De brutomarge daalde in het tweede kwartaal met 2% op jaarbasis. De vrije kasstroom zou dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van 11 tot 12 miljard USD moeten uitkomen. Na zes maanden is dat nog maar 4,5 miljard USD. In het pas afgelopen tweede kwartaal kwam de vrije kasstroom uit op 2,1 miljard USD, tegenover nog 3,4 miljard USD in dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijk werd 1,3 miljard USD uitgekeerd aan dividenden en 800 miljoen USD besteed aan de inkoop van eigen aandelen. IBM had eind juni 10,6 miljard USD aan liquiditeiten in kas. Daar stonden 44,5 miljard USD schulden tegenover maar een groot deel daarvan is werkkapitaal. Laten we die buiten beschouwing, dan bedraagt de schuld 18 miljard USD. IBM bevestigde het kwartaaldividend van 1,4 USD per aandeel (bruto). De eerstvolgende ex-dividend datum is 8 augustus, de uitkering volgt ongeveer een maand later.

Conclusie

Weinig uitschieters in het kwartaalrapport van ‘Big Blue’, maar het aandeel is sinds het dieptepunt van begin dit jaar niettemin met bijna 40% opgeveerd. Daarmee is de onderwaardering tegenover het historische gemiddelde grotendeels verdwenen. Tegelijk staan ook de marges onder druk. Aan 12 keer de verwachte winst en met een rendement van 3,5% is IBM momenteel correct gewaardeerd.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content