Het jaar van de Belgische biotech

. © Alexander Traksel (iStock)

Ons idee van een kleine twee jaar geleden in te spelen op het potentieel van de Belgische biotechsector begint te lonen. We verwachten dat 2018 een goed jaar wordt voor de sector.

Amper vijf beursdagen ver in 2018 liepen al twee Belgische beursgenoteerde biotechbedrijven in het vizier van kandidaat-overnemers: TiGenix (bod van Takeda Pharmaceuticals met een premie van 82 procent )en Ablynx (bod van Novo Nordisk met een premie van 44 procent).

Het was een kleine twee jaar geleden dan blijkbaar toch nog niet zo’n knotsgek idee in de voorbeeldportefeuille voor de lange termijn gespreid in te spelen op het (enorme) potentieel van de Belgische biotechsector.

In het najaar van 2017 hebben we haast symbolisch ThromboGenics als zesde waarde toegevoegd aan het biotechkransje. Dat paste in onze zoektocht naar nieuwe ‘Galapagossen’ en dus in de verwachting dat minstens twee bedrijven tegen 2025 uitgroeien tot een groot succesverhaal.

We proberen gebruik te maken van de – vanuit een internationaal perspectief bekeken – extreme onderwaardering van Belgische biotechaandelen. Mede ingegeven door de vaak negatieve, voorzichtige of sceptische houding van Belgische journalisten en analisten, is de Belgische belegger er nog niet in geslaagd het trauma van de tegengevallen commercialisatie van ChondroCelect (TiGenix) en Jetrea (ThromboGenics) te verwerken.

Zodoende ligt de focus haast uitsluitend op het risico, dat ontegensprekelijk boven het marktgemiddelde ligt. Maar daardoor heeft de belegger geen oog voor het potentieel en de vaststelling dat Belgische biotech tot de wereldtop behoort.

Vooruitzichten voor 2018

We blikken zeer tevreden terug op 2017. Ablynx en argenx leverden een knalprestatie stegen met respectievelijk 92 procent en 229 procent en Mithra Pharmaceuticals klom met 13 procent. Bone Therapeutics bleef per saldo ongewijzigd, terwijl ThromboGenics ten opzichte van onze instapkoers met 12 procent terugviel. Alleen MDxHealth ontgoochelde met een koersdaling van 33 procent. En de start van 2018 is alvast al sprankelend.

De koersevolutie bij biotechbedrijven zonder product op de markt wordt vooral gedreven door nieuwsstroom over de pijplijn, nieuwe of lopende samenwerkingen, financieringen en overnames. In de tabel geven we een uitgebreid overzicht van de nieuwsfeiten die we in 2018 verwachten voor onze portefeuillewaarden. We overlopen hieronder de belangrijkste zaken.

* Ablynx

Met de aankondiging begin oktober van overtuigende fase III-studieresultaten voor het bloedziektemiddel caplacizumab is het pad geëffend om in de tweede jaarhelft de goedkeuring van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) te bekomen. Wellicht volgt begin 2019 de goedkeuring door de Amerikaanse tegenhanger (FDA). Daarnaast kijken we in maart of april uit naar de fase IIb-resultaten voor vobarilizumab, tegen lupus, en naar de licentiëringsbeslissing die partner AbbVie daarna neemt. Analisten brachten de waarde van vobarilizumab op nul nadat AbbVie in 2016 had beslist voorlopig geen licentie op het middel te nemen. We zien dan ook enkel opwaarts potentieel bij positieve resultaten. In de tweede jaarhelft volgen belangrijke fase IIb-studieresultaten voor het anti-RSV-middel ALX-0171. Daarnaast starten de eerste twee klinische studies uit de samenwerking met Merck in het domein van kankerimmunologie. Uiteraard kijken we met spanning uit naar de evolutie van het overnamebod van Novo Nordisk. We zijn vooral benieuwd of het Deense offensief andere partners (Merck, AbbVie, Sanofi, Novartis) tot een tegenbod beweegt.

* Argenx

Na de uitstekende fase II-resultaten in december met het autoimmuunmiddel ARGX-113 voor de spierziekte myasthenia gravis is het in de tweede jaarhelft uitkijken naar de fase II-resultaten voor de indicatie ITP en de huidziekte pemphigus vulgaris. Wellicht start met ARGX-113 nog voor het jaareinde een eerste fase III-studie op. Nog in de tweede jaarhelft krijgen we fase II-resultaten voor het kankermiddel ARGX-110. Partner AbbVie beslist allicht voor het einde van het jaarver een licentiename op ARGX-115. Voorts verwachten we nieuws uit lopende samenwerkingsverbanden en de aankondiging van minstens één nieuw kandidaat-geneesmiddel.

* Bone Therapeutics

In eerste instantie verwachten we de komende maanden groen licht voor de noodzakelijke bijkomende financiering. Voorlopig blijft die onzekerheid nog, aangezien het bedrijf een geplande kapitaalverhoging in december niet kon afronden. De Russische partner Cellthera, die de operatie mee zou financieren, haakte op het laatste moment af. In derde kwartaal volgen cruciale fase III-interim-resultaten met preob in osteonecrose van de heup en tegen eind 2018 start een fase IIb-studie met allob in vertraagd helende breuken.

* MDxHealth

Het diagnosticabedrijf staat wat ons betreft voor het jaar van waarheid. MDxHealth moet in 2018 kunnen aantonen dat de verdubbeling van het verkoopteam in de VS van vorige zomer zich vertaalt in fors hogere omzetcijfers en richting 2019 het liefst ook in een positieve kasstroom. Het zelfstandig vermarkten van de innovatieve urologische kankertesten op de complexe Amerikaanse markt blijkt een lastige klus. Temeer daar het bedrijf chronisch kampt met een te beperkte kaspositie. De recente koersval na de dubbele omzetwaarschuwing en het feit dat mogelijk een nieuwe financieringsronde zich opdringt, al dan niet via de uitgifte van nieuwe aandelen, maakt van MDxHealth een aantrekkelijke overnameprooi.

* Mithra Pharmaceuticals

Mithra heeft dit jaar misschien nog het grootste opwaartse potentieel. Veel zal afhangen van de fase II-studieresultaten met donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze. Die resultaten worden in maart of april verwacht. In het derde kwartaal krijgen we de resultaten van het Europese deel van de fase III-studie met het anticonceptiemiddel estelle. Goede resultaten in minstens een van beide studies effenen het pad naar aantrekkelijke partnerschappen in de kernmarkten Europa en de VS, en een (mogelijk fors) hogere aandelenkoers.

* ThromboGenics

Na het stopzetten van het klinisch onderzoek met ocriplasmine (THR-409) in december kijken we met extra aandacht uit naar de resultaten van de fase II-studie met anti-PLGF-middel THR-317, in maart. Nog in de eerste jaarhelft start een eerste klinische studie met THR-149 en tegen de zomer met THR-687. Tot slot wordt de pijplijn mogelijk met een of meerdere moleculen aangevuld, uit de eigen ontwikkeling en/of via licentiename.

Het jaar van de Belgische biotech

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content