Fraaie regelmaat bij Gimv

Gimv © .
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

De regelmaat die Gimv de voorbije jaren tentoonspreidt, mag gezien worden. Sinds 2015 miste de investeringsmaatschappij de jaardoelstellingen nog niet.

Gimv miste het voorbije halfjaar nipt zijn doelstellingen. De investeringsmaatschappij mikt op een portefeuillerendement van 15 procent op jaarbasis, maar klokte in de eerste helft van het gebroken boekjaar (van 1 april tot 31 september) af op een rendement van 14,9 procent. Slecht is dat natuurlijk niet, zeker gegeven de pruttelende conjunctuur. Ook de regelmaat die Gimv de voorbije jaren tentoonspreidt, mag gezien worden. Sinds 2015 miste Gimv de jaardoelstellingen nog niet.

Het rendement van 14,9 procent op de portefeuille vertaalt zich, na aftrek van de beheerskosten en rekening houdend met de cashpositie die niets opbrengt, in een nettowinst van 51,4 miljoen euro, of 2,02 euro per aandeel. Bij een beurskoers van 55 euro levert dat beleggers een winstrendement van 7,3 procent op jaarbasis op. Dat relatief lage winstrendement is ook een reflectie van de vaststelling dat de beurskoers 7 procent hoger ligt dat de intrinsieke waarde van 51,4 euro per aandeel, gemeten eind september. Beleggers moeten dus een premie betalen om eigenaar te worden van de portefeuille van Gimv, wat een logisch gevolg is van de fraaie en consistente resultaten van de voorbije jaren. Voor beleggers is Gimv ook een van de weinige mogelijkheden om via de beurs te beleggen in durfkapitaal en groeibedrijven die vroeger naar de beurs trokken, maar nu eerder geld ophalen bij durfkapitalisten.

Het rendement op de portefeuille staat of valt met de bedrijfsresultaten van de participaties. Die houden goed stand ondanks de forse verzwakking van de conjunctuur in de industrie, met de producenten van kapitaalgoederen en auto’s als belangrijkste slachtoffers. In vergelijking met een jaar eerder steeg de omzet van de bedrijven in portefeuille met 10 procent en de bedrijfscashflow met 14 procent. Dat gemiddelde verbergt wel een grotere spreiding, waarbij Gimv een aantal bedrijven in de getroffen sectoren moest afwaarderen. Per saldo steeg de waardering van de portefeuille toch met 14,1 miljoen euro, waarbij Gimv een vrij conservatieve waardering toepast van 7,7 keer de bedrijfscashflow. Die waardering laat ruimte voor stevige winsten bij de verkoop van de participaties, wat voor een investeringsmaatschappij als Gimv de belangrijkste bestaansreden is. De portefeuille, waarvan driekwart bestaat uit investeringen vanaf 2016, laat ook nog ruimte voor verdere waardecreatie.

In de eerste helft van het boekjaar waren de gerealiseerde meerwaarden de belangrijkste winstbron. De exits leverden een winst op van 47,6 miljoen euro. Die werd aangevuld met ontvangen dividenden en de herwaardering van de portefeuille om tot het portefeuilleresultaat van 80,4 miljoen te komen, goed voor een portefeuillerendement van dus 14,9 procent. De verkochte participaties gingen tegen 1,9 keer de aanschafwaarde en met een premie van 61 procent ten opzichte van de boekwaarde de deur uit, goed voor een opbrengst van 118,1 miljoen euro. De portefeuille werd op peil gehouden met 104,3 miljoen nieuwe investeringen, en verwacht mag worden dat Gimv dat hoge investeringsritme aanhoudt gegeven de cashpositie van 426 miljoen euro. In juni tankte Gimv nog 250 miljoen euro via een obligatielening.


Conclusie

De metronoom van een portefeuillerendement van 15 procent tikt rustig verder. Maar onder meer omdat Gimv noteert met een premie van 7 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde, is het winstrendement voor de belegger gedaald naar 7 procent. Het dividend van 2,5 euro per aandeel, of een dividendrendement van 4,5 procent mag als duurzaam worden beschouwd. Het advies blijft houden.


Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 55,3 euro

Ticker: GIMB BB

ISIN-code: BE0003699130

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,4 miljard euro

K/w 2018: 10

Verwachte k/w 2019: 12

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +19%

Dividendrendement: 4,5%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content