Met een onderliggende nettowinst van 23,5 miljard USD in de eerste helft van 2014 presteerde Exmar meer dan behoorlijk. Het gros van deze winst wordt nog altijd verdiend met het transport van LNG en LPG, ook al transformeert Exmar van een rederij naar een logistieke dienstverlener voor de aardgasindustrie. De droom is om op termijn dure landterminals overbodig te maken, en de logistieke ketting te kunnen inkorten. In 2005 ontwikkelde Exmar als een van de eerste gastankers die vloeibaar aardgas aan boord kunnen hervergassen, en nu pioniert Exmar met de bouw van een schip dat het aardgas aan boord vloeibaar kan maken, wat technisch trouwens een stuk complexer is. Exmar bouwt nu een eerste project in opdracht van Pacific Rubiales en de installatie zou volgend jaar klaar moeten zijn. Een tweede project wordt ontwikkeld in British Columbia. Exmar zegt in gesprek te zijn voor nog nieuwe projecten, al gaat het om relatief kleine projecten. Voor het echt grote werk is Exmar niet kapitaalkrachtig genoeg.

De resultaten moeten het intussen vooral nog hebben van het aardgastransport over zee. De LNG-vloot presteerde meer dan naar behoren, met aanhoudend goede vooruitzichten. Ook de LPG-vloot spint garen van gunstige marktomstandigheden, al is de bedrijfswinst van 32,8 miljoen USD voor 22,3 miljoen USD te danken aan meerwaarden op de verkoop van een aantal LPG-schepen. Vandaar dat de nettowinst van 51,7 miljoen USD in de eerste helft van dit jaar op recurrente (zonder eenmalige elementen) basis terugvalt tot 23,5 miljoen USD (of 0,4 USD per aandeel). Deze meerwaarden zijn de vrucht van een goede timing. In 2012 bestelde Exmar twaalf nieuwe schepen, waarvan de eerste twee al werden opgeleverd. De timing zat goed, want intussen is de prijs van deze schepen met 20% gestegen.

De sterke marktomstandigheden laten Exmar intussen toe om de oudere schepen, de zogenaamde ‘vintage ladies’, met een stevige meerwaarde te verkopen. Die lucratieve markt trekt intussen wel investeringen in nieuwe schepen aan, zeker nu beleggers in dit tijdperk van lage rentevoeten op zoek gaan naar beter renderende alternatieven. Die dynamiek torpedeerde de scheepsmarkten na 2008 en ook de volgende jaren kan een hoger aanbod de markt onder druk zetten. In het midsize-LPG-segment bijvoorbeeld staan er 23 schepen op stapel, goed voor 30% van de bestaande capaciteit. Naast de LNG- en LPG-activiteiten heeft Exmar ook een offshoredivisie die diensten levert voor de exploratie van olie en gas. Hier pionierde Exmar met de bouw van het afzinkbare productieplatform Opti-Ex, dat na een moeilijke bevalling op volle toeren draait en een bijdrage van 2 miljoen USD leverde in de eerste helft van het jaar. Er lopen gesprekken voor de bouw van nog meer van zulke productie-installaties.

Conclusie

De onderliggende winstgevendheid mag bij Exmar geschat worden op ongeveer 0,7 USD per aandeel in 2014, waardoor de waardering van het aandeel met een koerswinstverhouding van 22 vrij pittig is. Beleggers houden dus al rekening met een behoorlijke stijging van de winstgevendheid die moet komen van de nieuwe projecten. Bovendien is het standhouden van de klassieke tarieven op middellange termijn allesbehalve gegarandeerd. Het advies is daarom houden.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content