Euronav past dividendbeleid aan

© Reuters

Het herstel in de rederijsector laat op zich wachten tot eind 2018 of begin 2019. Maar Euronav beschikt over de sterkste balans, en het ervaren management zal die vroeg of laat aan het werk zetten om overnames te doen.

Sinds 2015 garandeerde de olietankerrederij Euronav de uitkering van een dividend van 80 procent van het nettoresultaat op jaarbasis, exclusief eenmalige meerwaarden. Dat leverde over de boekjaren 2015 en 2016 fantastische brutojaardividenden van 1,44 dollar en 0,77 dollar per aandeel op. Maar de olietankersector is heel cyclisch. Vandaar dat vanaf nu een minimaal jaardividend van 0,12 dollar per aandeel bruto wordt gegarandeerd, met in september een eerste interim-dividendbetaling van 0,06 dollar per aandeel bruto. Is de nettowinst hoger, dan wordt een afweging gemaakt tussen een hoger dividend, de inkoop van eigen aandelen of overnames die bijdragen aan de winst.

De recente uitbreiding van langetermijnverhuurovereenkomsten, die uitzicht bieden op stabiele kasstromen, gaf daarvoor de nodige financiële armslag. Enerzijds sloot Euronav een nieuw vijfjarig contract voor de verhuur van twee drijvende opslagplatformen – de FSO Africa en de FSO Asia, die voor 50 procent eigendom van Euronav is – dat jaarlijks 36 miljoen dollar bedrijfskasstroom (ebitda) zal opbrengen. Daarnaast ondertekende Euronav twee zevenjarige contracten voor telkens twee Suezmax-schepen (olietankers met een capaciteit van 150.000 à 165.000 ton). Euronav laat daarvoor vier nieuwe schepen bouwen, ter vervanging van oudere Suezmax-schepen van de eigen negentienkoppige vloot, met een voorziene oplevering in 2018. Bovendien is de balans stevig, met eind juni een beschikbare liquiditeit tot 793 miljoen dollar. Dat is een verdubbeling over de voorbije achttien maanden.

In het tweede kwartaal leed Euronav een nettoverlies van 24,2 miljoen dollar. Dat cijfer omvat wel een eenmalig boekhoudkundig verlies van 21 miljoen dollar op de verkoop van de TI Topaz, een van de oudste schepen van de dertigkoppige VLCC-vloot (very large crude carriers, met een maximale capaciteit van 320.000 ton). Onderliggend was er een nettoverlies van 3,2 miljoen dollar, tegenover 15,9 miljoen dollar recurrente nettowinst in het tweede kwartaal vorig jaar en 34,3 miljoen in het eerste kwartaal. Het gemiddelde dagverhuurtarief op de spotmarkt daalde voor de VLCC’s van 47.864 naar 28.351 dollar dit jaar en voor de Suezmax-schepen van 33.119 naar 17.341 dollar, en na zes maanden respectievelijk van 54.156 naar 34.843 dollar en van 35.729 naar 20.508 dollar.

De nettowinst verschrompelde in het eerste halfjaar van 153,7 miljoen naar 10,1 miljoen dollar. De tarieven noteren op het laagste niveau sinds 2013 door de combinatie van de seizoensgebonden lagere vraag en de oplevering van heel wat nieuwe schepen (dit jaar nog 51 schepen, op een wereldvloot van 1200). De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn zwak, aangezien 61 procent van de beschikbare VLCC-capaciteit is verhuurd tegen 20.000 dollar (break-evenprijs van 27.300 dollar) en 60 procent van de Suezmax-capaciteit tegen 14.700 dollar (24.000 dollar).


Conclusie

De slechte vooruitzichten op korte termijn hebben het aandeel van Euronav weer teruggeduwd tot het laagste niveau sinds 2013. Het bijgestelde dividendbeleid zal Euronav op termijn meer flexibiliteit geven. Door de vele opleveringen van schepen laat het herstel in de sector op zich wachten voor eind 2018 of begin 2019. Maar Euronav beschikt over de sterkste balans in de sector, en we zijn overtuigd dat het ervaren management die vroeg of laat aan het werk zet om aantrekkelijke overnames te doen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Munt: euro

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1 miljard euro

K/w 2016: 7,3

Verwachte k/w 2017: 158

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: -17%

Dividendrendement: 1,9%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content