De crash van de olie- en gasprijzen, de appelflauwte in de lng-handel, de lage elektriciteitsprijzen in Europa en de aanhoudende problemen met de Belgische kerncentrales hebben van 2015 een verloren jaar gemaakt voor Engie.

De omzet van de Franse nutsgroep Engie, de nieuwe naam voor GDF Suez, daalde met 6%, de bedrijfskasstroom (ebitda) met 7% en de recurrente nettowinst met 5%. Engie zat gekneld tussen een overaanbod op de oliemarkten, dat de prijzen voor olie en gas onderuit haalde, en de verdere doorbraak van hernieuwbare energie. De verdere uitbouw van groene capaciteit, mogelijk gemaakt door nog altijd vrij royale subsidiestromen, schopte de bodem weg onder de Europese elektriciteitsprijzen.

De moeilijke marktomstandigheden dwongen Engie ook tot 6,8 miljard EUR boekhoudkundige afschrijvingen, vooral op activa in de oliewinning en de lng-business. Door die afschrijvingen sloot Engie 2015 af met een nettoverlies van 4,6 miljard EUR. De gemiddelde winst per aandeel over de voorbije tien jaar is daardoor gedaald tot 1,08 EUR per aandeel. Engie heeft conclusies getrokken en stuurt zijn strategie en zijn productieportefeuille grondig bij. Het bedrijf wil minder afhankelijk worden van de volatiele grondstofprijzen, en meer investeren in groene energie en in activiteiten die ofwel gereguleerd zijn (zoals de uitbating van aardgasnetwerken), ofwel afgedekt zijn door langdurige contracten (zoals gesubsidieerde groene stroomproductie of energiediensten aan bedrijven). Tegen 2018 wil Engie meer dan 85% van de ebitda verdienen uit deze activiteiten.

Die strategie is niet zonder risico. Wat als over enkele jaren de energieprijzen opnieuw flink zouden stijgen? Engie zal dan veel hebben geïnvesteerd om daarvan minder te kunnen profiteren. Op die manier dreigt de onderneming continu achter de feiten aan te lopen. Het transformatieplan vergt in elk geval heel wat investeringen. Tot 2018 wordt er 22 miljard EUR geïnvesteerd, waarvan 7 miljard in onderhoud. Daarnaast wil het bedrijf ook voor 15 miljard EUR aan niet langer gewenste centrales (zoals kolencentrales) verkopen om in energienetwerken te investeren. Die strategische bijsturing is echter niet compatibel met een behoud van een dividend van 1 EUR per aandeel, omdat de nettoschulden 2,5 keer ebitda bedragen, en Engie wil geen hogere schuldgraad, om zijn kredietrating niet in gevaar te brengen. Voor de jaren 2017 en 2018 verlaagt Engie dan ook het dividend naar 0,7 EUR per aandeel.

De strategische koerswijziging van Engie zal zeker op korte termijn geen mirakels opleveren, want daarvoor is een duurzaam herstel van de gas- en elektriciteitsprijzen nodig. Voor dit jaar verwacht Engie een ebitda binnen een vork tussen 10,8 en 11,4 miljard EUR. Dat impliceert een grote kans op een verdere daling van de bedrijfskasstroom. De recurrente nettowinst zou landen in een vork tussen 2,4 en 2,7 miljard EUR, en dus moet het wat meezitten om de 2,6 miljard EUR van dit jaar te evenaren.


Conclusie

Het herstel van de winstgevendheid zal langzaam gaan. Engie bouwt met zijn nieuwe strategie de winsthefboom op hogere energieprijzen af, maar verwerft in ruil een stabielere kasstroom. Het ergste lijkt achter de rug, en beleggers betalen slechts 11 keer de winst, wat niet duur is.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content