Colruyt

Colruyt verwacht op korte termijn geen herstel, noch van het economisch klimaat, noch van het consumentenvertrouwen.

De nettowinst van Colruyt over de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 laat een verhoopte stijging van de nettowinst van 2,6% zien. De winst per aandeel steeg zelfs met 5,7%. Maar schijnt bedriegt soms. De stijging van de winst per aandeel is vooral het gevolg van het inkoopprogramma van eigen aandelen dit jaar. En de stijging van de nettowinst is voor ongeveer 10 miljoen EUR te danken aan enkele eenmalige maatregelen, zoals een meerwaarde van 6,6 miljoen op de verkoop van het belang in Parkwind en een licht lagere effectieve belastingvoet.

Het bedrijfsresultaat (ebit) is een betere weerspiegeling van de moeilijke marktomstandigheden, en hier moet Colruyt 4,5% toegeven. Het management houdt weliswaar vast aan de eerder geformuleerde doelstelling om dit boekjaar minstens evenveel nettowinst te maken als vorig jaar, maar telt nu ook de eenmalige inkomsten mee om tot dit resultaat te kunnen komen. Anders gezegd: het onderliggende winstcijfer zou toch een tik krijgen dit jaar.

De marktomstandigheden blijven dan ook onveranderd heel moeilijk. De consument blijft resoluut kiezen voor goedkopere producten, en zal die kieskeurigheid pas laten varen als het vertrouwen in de eigen financiële situatie terugkeert. Dat zit nog niet in de kaarten. Colruyt verwacht op korte termijn geen herstel, noch van het economisch klimaat, noch van het consumentenvertrouwen.

Toch duikt er een nieuw element op. De daling van de olieprijzen heeft zulke proporties aangenomen, dat dit niet zonder gevolgen kan blijven voor de Belgische economie en de koopkracht. In vergelijking met november vorig jaar sparen de gezinnen op jaarbasis al 1,4 miljard EUR uit op hun energiefactuur. Dat geld is beschikbaar om te besteden, in een Colruyt-winkel bijvoorbeeld. In afwachting van betere tijden kiest Colruyt er terecht voor om het marktaandeel te verdedigen. Maar dat is door de stevige concurrentie enkel mogelijk door fors toe te geven op de prijzen en door flinke promoties uit te delen. Lagere prijzen roomden de bedrijfsmarge met 50 basispunten af, tot 5,5%.

Die strategie bleef niet zonder succes. Het marktaandeel steeg lichtjes, tot 26,4%. Opvallend ook is de stevige omzetstijging van 10% in het segment Dreamland en Dreambaby dankzij een aantal speelgoedhypes en een mooi voorjaar. Ook in Frankrijk groeide de omzet met meer dan 10%, maar daar zijn de marktomstandigheden nog moeilijker en blijft het maken van winst voorlopig uit. De dalende marge verklaart natuurlijk wel waarom de stijgende omzet (+3,9%) zich niet vertaalt in een stijging van de bedrijfswinst. Voor dit boekjaar en de volgende één tot twee jaar verwacht het management een toename van de omzet met 2% tot 4% per jaar, waarvan de helft zou komen van de uitbreiding van het winkelpark. Het ligt echter in de handen van de consument of die omzetstijging ook zal resulteren in een winststijging.

Conclusie

Colruyt weet de winst te handhaven in moeilijke marktomstandigheden, al is daarvoor nu de hulp van eenmalige elementen nodig. In afwachting van nieuwe winstgroei is de koers-winstverhouding wel weer opgelopen tot 17, waardoor de waardering fair te noemen is. De promoties op een Colruyt-aandeel zijn door de recente stijging van de koers verdwenen. Vandaar de adviesverlaging.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Partner Content