De huidige waardering is correct

=

Het bouw- en baggerbedrijf CFE onderging in 2013 een heuse transformatie. Die kwam er nadat Ackermans & van Haaren (AvH) in september 2013 aankondigde zijn 50%-belang in het baggerbedrijf DEME in te brengen in CFE. De andere 50% van deze wereldspeler was al in handen van CFE. AvH bezit nu 60,4% van de aandelen van CFE en het belang van Vinci viel terug van 46,8% naar 12,1%. CFE is sindsdien nadrukkelijk een baggerspeler, een element dat de waardering van het aandeel verbeterde. Dit jaar lopen de zaken vlot, want CFE presenteerde beter dan verwachte halfjaarresultaten. De cijfers voor de eerste helft van 2013 werden pro forma herberekend, op basis van een 100%-participatie in DEME. Op die vergelijkbare basis steeg de omzet met 12,4%, tot 1,77 miljard EUR (+16 in het eerste kwartaal). DEME boekte een omzetstijging met 9,5%, tot 1,21 miljard USD, terwijl de omzet van contracting met 22,8% aandikte, tot 565 miljoen USD. Na 3 maanden stonden de groeicijfers nog op 10,5% (DEME) en 34% (contracting; met dank aan de zachte winter). Nog meer goed nieuws zien we bij de evolutie van het bedrijfsresultaat (ebit). De ebit steeg met 90,9%, tot 103,1 miljoen EUR. De ebit bij DEME nam met 46,7% toe, tot 100,5 miljoen EUR, en ook contracting droeg positief bij met een ebit van 5,8 miljoen EUR (tegenover nog 12,2 miljoen EUR bedrijfsverlies vorig jaar). Het nettoresultaat op groepsniveau steeg van 17,4 miljoen EUR vorig jaar, naar 63,6 miljoen EUR. Dankzij het grotere aantal uitstaande aandelen -25,3 miljoen aandelen tegenover 12,2 miljoen vorig jaar- is de stijging per aandeel minder spectaculair, maar nog steeds sterk: van 1,42 EUR naar 2,51 EUR. DEME rondde in 2013 een meerjareninvesteringsplan af. Door het lagere investeringsniveau dit jaar en de sterke kasstroom daalde de nettoschuldpositie van 541 miljoen EUR eind vorig jaar, naar 416 miljoen EUR eind juni 2014. DEME kondigde wel aan momenteel nieuwe investeringen te bestuderen, zonder evenwel de schuldpositie al te veel te laten aanzwellen. Op groepsniveau bedroeg de nettoschuldpositie 553 miljoen EUR, een daling met 8,7% tegenover eind 2013. Het orderboek -traditioneel een goede graadmeter voor de toekomstige omzetevolutie- daalde met 10,7%, van 4,39 miljard EUR naar 3,92 miljard EUR. Het orderboek van DEME zakte met 8%, tot 2,81 miljard EUR, maar blijft op een hoog niveau. Bovendien werden in het tweede kwartaal voor ruim 600 miljoen EUR nieuwe contracten binnengehaald voor baggerwerken in onder meer Brazilië en Rusland. Bij contracting bedraagt de daling 16,5%, tot 1,11 miljard EUR. De verklaring is deels conjunctureel, maar in bepaalde segmenten wordt ook selectiever geboden op projecten om de voldoende rendabiliteit te vrijwaren.

Conclusie

Het aandeel van CFE kon door de goede resultaten herstellen. Voorlopig is er geen nieuws over een eventuele afsplitsing van contracting, bijvoorbeeld door een samenvoegen met de bouwafdeling van AvH of een verkoop aan Vinci. De toekomst van DEME blijft positief. We vinden de huidige waardering correct, tegen 14,7 keer de verwachte winst 2014 en een ondernemingswaarde van 6,2 keer de verwachte bedrijfskasstroom van 2014.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content