Koopwaardig

=

Beleggers die vorig jaar intekenden op de beursgang van bpost aan 14,5 EUR per aandeel, kunnen dit nog niet betreuren. De koers steeg intussen met bijna 50%, naast een al ontvangen dividendrendement van 7%. De vraag is natuurlijk of daarmee het vet van de soep is, en of aandeelhouders van bpost niet beter wat winst nemen. Dat lijkt te vroeg. De waardering van bpost blijft in lijn met andere Europese postbedrijven. De koerswinstverhouding van ongeveer 13 biedt met een winstrendement van 7,5% een voldoende risicovergoeding ten opzichte van het rendement op Belgische overheidsobligaties. En uiteindelijk is bpost aanbevolen geweest als dividendaandeel, en ook dit argument blijf vrij onverkort overeind. Het brutodividendrendement is door de koersstijging weliswaar gedaald naar ongeveer 6%, maar de vrij sterke operationele resultaten laten een dividendverhoging toe. Over 2014 is een brutodividend van minstens 1,20 EUR zeker mogelijk, tegenover 1,13 EUR per aandeel over 2013. Ook in het jongste derde kwartaal voldeed bpost ruim aan de verwachtingen. De vergelijkbare omzet hield mooi stand, omdat het bedrijf de onherroepelijke structurele daling van het binnenlands postverkeer kon compenseren met een sterke groei in de pakjesdienst. Opvallend daarbij is de vertraging van de volumedaling in het postverkeer, tot -4,3%, al is dit ook te danken aan enkele eenmalige orders. Het management houdt daarom vast aan een volumedaling van 5% over heel 2014. Uitkijken is het ook naar wanneer de regering een beslissing neemt over het nieuwe contract voor de bedeling van kranten en tijdschriften, wat vanaf 2016 in voege moet treden. bpost heeft de beste papieren om dit contract opnieuw binnen te halen, zonder dat dit een significante impact zou hebben op de omzet. Intussen presteerde de pakjesdienst heel sterk, nog het meest in het internationale verkeer. Vooral de sterke groei in het pakjesverkeer vanuit de VS enerzijds en naar China anderzijds verbaasde, onder meer omdat nogal wat mensen melkpoeder opstuurden naar China. Deze groei is daarom moeilijk vol te houden. bpost kondigde vorige week een pilootproject aan om voor internetwinkel Bol.com ook op zondag pakjes te bezorgen.

Naast de omzet hielden ook de marges en de winstcijfers stand, onder meer dankzij verdere efficiëntiewinsten. Het management stipt aan dat de resultaten over de eerste 9 maanden al het niveau van de eerste 10 maanden van 2013 bereikt hebben, en dat het bedrijf deze voorsprong moet kunnen vasthouden in het laatste kwartaal. Dat moet resulteren in een stijging van de nettowinst met ruim 10%. Noteer ook dat, dankzij de sterke vrije kasstroom, bpost een nettokaspositie van 646 miljoen EUR heeft opgebouwd. Door technische beperkingen is het moeilijk om dit geld via uitzonderlijke dividenden of de inkoop van aandelen aan de aandeelhouders te bezorgen, maar bpost kan met de vingers in de neus het dividendbeleid financieren, ook in het geval er overnames zouden worden gedaan.

Conclusie

De grootste koersstijgingen liggen in het verleden, maar in dit klimaat van lage rentevoeten blijft het dividendrendement van ongeveer 6% aantrekkelijk, zeker omdat het bedrijf operationeel op koers blijft en omdat de waardering zeker nog niet duur mag worden genoemd.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1B

Partner Content