De goed getimede kapitaalverhoging onderschrijft de ambitie om de stevige pijplijn maximaal te valoriseren.

Ablynx beschikte eind maart over een comfortabele kaspositie van 203 miljoen EUR, met een verwachte netto-cashburn in 2014 van 30 tot 35 miljoen EUR. Hoewel minstens de helft van de kaspositie gereserveerd is voor de verdere ontwikkeling van ALX-0061, de nanobody waarmee Ablynx in 2013 een tot ’transactie van het jaar’ bekroonde deal sloot met AbbVie, leek een kapitaalverhoging niet aan de orde. Ablynx verraste dan ook afgelopen maandag met de aankondiging via een private plaatsing – binnen het toegestaan kapitaal – minstens 30 miljoen EUR extra kapitaal op te halen. De uitgifte verliep succesvol en met de uitgifte van 10% extra aandelen tegen 8,5 EUR per aandeel, een normale korting van 5,56% op de vorige slotkoers, haalde Ablynx uiteindelijk 41,7 miljoen EUR op. Het totaal aantal uitstaande aandelen stijgt hierdoor naar bijna 54 miljoen.

Het extra geld verruimt de keuzemogelijkheden om eigen programma’s tot in een verder klinisch stadium te ontwikkelen, en op die manier extra aandeelhouderswaarde te creëren. Die mogelijkheden zijn er ook. Ablynx kondigde in juni heel positieve fase II-resultaten aan van het anti-vWF nanobody caplacizumab, ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP. De duurtijd tot een normalisatie van het aantal bloedplaatjes daalde statistisch significant met 39% tegenover de placebogroep, en een bevestigde normalisatie werd meer dan 2 keer zo snel bereikt. Ablynx scoort hiermee een derde proof of concept, een nieuwe bevestiging van de nanobodytechnologie.

Het bedrijf bekijkt nu alle opties voor de verdere ontwikkeling van caplacizumab: volledig zelfstandig fase III uitvoeren en commercialiseren, uitlicentiëren na fase III, meteen uitlicentiëren of een variant op voorgaande. Het doel is hoe dan ook een fase III-studie (100 patiënten, kostprijs 20 miljoen EUR) in 2015 op te starten, met resultaten wellicht in 2017. De piekverkopen worden geschat op 200 tot 300 miljoen USD. De versterkte financiële positie biedt ook perspectieven voor de zelfstandige ontwikkeling van ALX-0171, de eerste geïnhaleerde nanobody voor de bestrijding van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. Na succesvolle preklinische en drie fase I-studies start Ablynx in het najaar met een fase II-studie met kinderen. De resultaten, mogelijk een vierde proof of concept, volgen al in 2015. De potentiële markt voor het anti-RSV middel is heel groot met jaarlijks 300.000 ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten en Europa.

Ablynx heeft ook ambities om, na de deal met Merck in februari, in het domein van kankerimmunologie verdere stappen te zetten. Volgend jaar starten twee fase II-studies met ALX-0061 tegen reuma (resultaten in 2016) en lupus (resultaten in 2018). Op basis van die resultaten beslist AbbVie over het al dan niet licentiëren van ALX-0061. Tegenvallers in klinische ontwikkelingen zijn er ook: eerder dit jaar werd een eigen fase I-studie (ALX-0962; astma) al stopgezet wegens onvoldoende werking, en nu stopte Boehringer Ingelheim een fase I-studie met BI 1034020 (alzheimer).

Conclusie

De goed getimede kapitaalverhoging onderschrijft de ambitie om de stevige pijplijn maximaal te valoriseren. Ablynx lijkt ideaal gepositioneerd om de komende jaren in die missie te slagen. Houd rekening met het bovengemiddelde risico, eigen aan biotech.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content