Zo ‘repareer’ je een gebrekkige handgift

© iStock

Het is mogelijk om een bankgift waarvan je geen enkel bewijs hebt bij gehouden, toch nog recht te zetten om geen successierechten te moeten betalen.

Het gebeurt vaak dat ouders een geldsom overschrijven naar hun kinderen zonder een bewijs op te maken. Zowel naar de fiscus toe als naar de andere erfgenamen is het nochtans aangewezen om een bewijs op te maken dat het om een schenking gaat en niet om een lening.

In het verleden werd zo een bankgift vaak bewezen via de 2 klassieke aangetekende brieven, maar omwille van praktische redenen gaat men steeds vaker werken met een bewijsdocument getekend door schenker en begiftigde (een zogenaamde pacte adjoint). Beide methoden zijn fiscaal even sluitend.

Alsnog een bewijs opmaken?

Maar is het mogelijk om bijvoorbeeld zes maanden later of zelfs jaren later alsnog die aangetekende brieven te sturen of een bewijsdocument op te maken? Ja, dat kan inderdaad nog. In principe zijn immers de data waarop de brieven worden verstuurd of de pacte adjoint wordt opgemaakt niet doorslaggevend.

Het bewijsdocument mag dus later opgemaakt worden en in principe loopt de fameuze termijn van 3 jaar vanaf de datum dat het geld op de rekening van de begunstigde (je kind) is gestort en dus niet vanaf de datum van het bewijsdocument.

Meest praktische oplossing

Als je een gebrekkige bankgift wilt ‘repareren’, is het uiteraard een stuk eenvoudiger en soepeler om te werken met een bewijsdocument getekend door schenker en begiftigde (een zogenaamde pacte adjoint) in plaats van met aangetekende brieven.(JA)

Partner Content