Jef Wellens

‘Zelfstandige journalisten worden ook getroffen door de nieuwe 30 procentgrens’

Jef Wellens Fiscalist bij Wolters Kluwer

“Bijna altijd ging het over de vraag of de IT-sector nog verder aanspraak kan maken op het fiscale gunstregime voor auteursrechten. Maar de 30 procentregel geldt voor iedereen en heeft een grote impact”, waarschuwt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

De hervorming van het fiscale gunstregime voor auteursrechten is een feit. Ze heeft veel inkt doen vloeien, ook in de mainstream media. Bijna altijd ging het over de vraag of de IT-sector nog verder aanspraak kan maken op het gunstregime. Het is een semantische discussie waar het laatste woord nog niet over gezegd is. Andere aanpassingen bleven daarbij onderbelicht. Neem de nieuwe grens van 30 procent. Die heeft een grote impact. Om een uitgeverij te parafraseren: “Het gaat tijdens infosessies altijd over software, maar worden mijn boekenschrijvers ook geraakt door de hervorming?” Voor hen kan de 30 procentgrens wel degelijk gevolgen hebben. Wat houdt die nieuwe grens in?

Gaat de overdracht van auteursrechten gepaard met een door de auteur geleverde prestatie, dan kan maximaal nog slechts 30 procent van de totale vergoeding onder het gunstregime vallen en als roerend inkomen voordelig worden belast tegen 15 procent. De overige 70 procent vormt een beroepsinkomen, als de fiscus het beroepskarakter van de auteursrechten aantoont. Zo’n split heeft altijd al bestaan voor werknemers die hun auteursrechten overdragen aan hun werkgever. Hun loon kan nooit volledig beschouwd worden als een roerend inkomen: het is in de eerste plaats een vergoeding voor de geleverde arbeidsprestaties. Maar de 30-70-split is nu als algemene regel in de wet ingeschreven en geldt voor iedereen. De split is echter niet van toepassing als er geen geleverde prestatie is of wanneer de vergoeding voor auteursrechten naderhand is verkregen, losstaand van de initiële vergoeding die ook een vergoeding voor de geleverde prestatie omvat. Zo staat het letterlijk in de wet.

Zelfstandige journalisten worden ook getroffen door de nieuwe 30 procentgrens

Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer

Terwijl de boekenauteur zijn vergoeding voor auteursrechten tot nu meestal voor 100 procent onder het gunstregime uitbetaald kreeg, kan dat in de toekomst nog slechts voor 30 procent als er sprake is van een geleverde prestatie. De hamvraag is dus, wat is een ‘geleverde prestatie’? Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) geeft het antwoord: “Stel dat een auteur een boek schrijft en pas op een later moment een uitgever zoekt om het boek uit te geven. In dat geval is er geen prestatie verbonden aan de eigenlijke overdrachtsovereenkomst. Tussen de auteur en de uitgeverij is er namelijk geen arbeidsovereenkomst, noch is er een overeenkomst tussen beiden die stelt dat de auteur in opdracht van de uitgeverij het gegeven boek moet schrijven”. Waarmee de minister eigenlijk zegt dat als het boek wordt geschreven in opdracht of op bestelling van de uitgeverij, het schrijven voor die uitgeverij een geleverde prestatie is, waardoor de beperking tot 30 procent van toepassing is. De volledige kwalificatie als roerend inkomen kan nog wel als het manuscript al bestond of ook zou geschreven zijn zonder de uitgeverij.

Bij reproductie of hergebruik van een beschermd werk, bijvoorbeeld een herdruk of de publicatie van een bestaand werk in een andere vorm, geldt de 30-70-split evenmin. Het gaat dan om een zuivere reproductievergoeding die naderhand en losstaand van de initiële vergoeding is betaald. Zelfstandige journalisten die al jaren een 50-50-split ondergaan, worden ook getroffen door de nieuwe 30 procentgrens. De vergoeding voor hun artikel dat wordt gepubliceerd in een krant of weekblad, valt vanaf 2025 nog slechts voor 30 procent in plaats van 50 procent onder het gunstregime. Maar als het contract met die freelancer voorziet in een bijkomende vergoeding voor een aansluitende publicatie van hetzelfde artikel op een ander platform (bijvoorbeeld een website), dan geldt de 30 procentgrens niet voor die bijkomende vergoeding die een zuivere reproductievergoeding is. Niet mijn woorden, maar die van de minister. En zo reikt hij meteen dé oplossing aan om de strenge 30-70-split voor freelancers wat te temperen. Benieuwd of zijn administratie hem daarin volgt.

Bekijk ook de Trends Talk met Jeroen De Wit, CEO van Teamleader, die denkt dat de hervorming van de auteursrechten wel eens meer zou kunnen kosten aan de overheid dan opbrengen.

Lees ook:

Geen recht meer op auteursrechten. Wat nu?

Het nieuw fiscale gunstregime voor auteursrechten: wie valt uit de boot?

Partner Content