Test-Aankoop: ‘Turteltaks terugvorderen is zo goed als onmogelijk’

© Belga

Consumentenorganisatie Test-Aankoop gaat de Vlaamse energieheffing -de zogenaamde Turteltaks- voor de jaren 2016 en 2017 niet terugvorderen. Dat bevestigt woordvoerder Simon November.

Test-Aankoop heeft advies ingewonnen bij zijn advocaten en bij derden en meent dat een groepsvordering om de taks terug te eisen, nauwelijks of geen kans op slagen heeft. “We willen de mensen geen valse hoop geven”, aldus de woordvoerder, die betreurt dat terugvordering niet mogelijk is. “Dit toont het verschil tussen recht en rechtvaardigheid.”

De consumentenorganisatie ziet ernstige juridische bezwaren voor een groepsvordering. Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week de Turteltaks, maar wel pas vanaf het elektriciteitsverbruik in 2018. 2016 en 2017 worden expliciet gehandhaafd als heffingsjaren. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft uitwerking “erga omnes”: dat wil zeggen dat het geldt voor alles en iedereen, ook voor burgerlijke rechters. Zij zullen zich naar dit arrest moeten schikken, ook in geval van een aanhangige procedure, meent Test-Aankoop.

Tegendraadse uitspraken

“Ik vrees dat we dus niets kunnen doen. Helaas uiteraard. Vanzelfsprekend hebben wij in ons verzoek gevraagd om te kunnen terugvorderen, maar het Hof is dus niet gevolgd”, aldus de woordvoerder.

De uitspraak is ook enigszins verrassend, merkt de consumentenorganisatie op, want vorig jaar heeft het Grondwettelijk Hof nog een vraag tot schorsing van de taks niet weerhouden, omdat ze toen oordeelde dat er geen sprake was van ‘een moeilijk te herstellen nadeel’.

In het arrest van 11 mei 2016 staat letterlijk dat “het financieel nadeel kan worden hersteld in geval van vernietiging van de bestreden maatregelen”. Maar in het arrest van vorige week worden de gevolgen voor 2016 en 2017 wél gehandhaafd. Het hoogste rechtscollege spreekt zichzelf dus tegen, vindt de consumentenorganisatie.

Partner Content