Nieuwe fiscale regels voor verhuur in Frankrijk

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Frankrijk heeft zijn belasting op huurinkomsten voor 2019 opgetrokken naar 20 of zelfs 30 procent, afhankelijk van het bedrag. Wel gingen de sociale lasten op huurinkomsten en meerwaarden naar omlaag.

Zo’n 55.000 Belgen bezitten vastgoed in Frankrijk. Bent u de eigenaar van een tweede verblijf op Franse bodem, en verhuurt u dat? Tot voor kort waren uw huurinkomsten altijd onderhevig aan een taxatie van 20 procent. “Maar door een wijziging in de Franse belastingwetgeving betaalt u nu 30 procent op alles wat u jaarlijks boven de grens van 27.519 euro aan huurgelden opstrijkt”, weet Wim Vermeulen van Cazimir, een advocatenkantoor dat Belgen begeleidt bij hun vastgoedaankopen in het buitenland. “Voor de inkomsten onder die limiet blijft het tarief van 20 procent behouden.”

Sinds 2012 bent u ook sociale bijdragen verschuldigd op uw huurinkomsten in Frankrijk. Die verplichting heeft in het verleden aanleiding gegeven tot juridische geschillen. “De Franse regering besliste nu die bijdragen terug te schroeven”, zegt Vermeulen. “Die maatregel kwam er nadat het Europese Hof van Justitie Frankrijk op de vingers had getikt. De achterliggende redenering van de beslissing is dat sociale bijdragen dienen om de sociale zekerheid te financieren, terwijl mensen die buiten de landsgrenzen wonen daar niet van kunnen profiteren.”

Wat betekent dat concreet?

In het verleden betaalde u (boven op de fiscale taxatie van 20 procent) nog eens 17,2 procent sociale lasten op uw huurinkomsten in Frankrijk. Door de recente belastinghervorming hoeven Belgische vastgoedeigenaars nu alleen nog maar een ‘solidariteitsheffing op de inkomsten uit vermogen en beleggingsproducten’ betalen. Die bedraagt slechts 7,5 procent. Al die hervormingen samen betekenen voor u mogelijk een aanzienlijke wijziging van de totale taxatie op de geïnde huurgelden. In het verleden bedroeg die:

Fiscale lasten Sociale lasten Totaalbelasting
20% 17,2% 37,2%

Sinds 1 januari 2019 is de situatie dus enigszins anders. Wim Vermeulen van Cazimir verduidelijkt: “Voor de eerste schijf van 27.519 euro aan jaarlijkse huurinkomsten daalt de totale heffing van 37,2 procent tot 27,5 procent. De geïnde huurgelden boven de grens van 27.519 euro blijven in Frankrijk evenwel nog altijd zwaar belast: de heffing bedraagt nu 37,5 procent, wat zelfs iets meer is dan het uniforme tarief van 37,2 procent in 2018.” Onderstaande tabel vat alles samen:

Fiscale lasten Sociale lasten Totaalbelasting
Minder dan 27.519 euro 20% 7,5% 27,5%
Vanaf 27.519 euro 30% 7,5% 37,5%

Lagere meerwaardebelasting

Door de verlaging van de sociale lasten zijn nu ook de in Frankrijk gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van vastgoed minder zwaar getaxeerd. “Het basistarief voor de meerwaardebelasting blijft weliswaar ongewijzigd op 19 procent, maar de daarop aangerekende sociale lasten zijn dus verlaagd van 17,2 naar 7,5 procent”, merkt Vermeulen op. “Daardoor daalt de totaalbelasting op de meerwaarden van 36,2 naar 26,5 procent. Bij een winst vanaf 50.000 euro wordt wel een toeslag van 2 procent aangerekend, en die kan oplopen tot 6 procent bij hogere verkoopopbrengsten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content