Meeste gemeenten laten belastingtarieven dit jaar ongewijzigd

. © iStock

Slechts enkele Vlaamse gemeenten wijzigen in 2019 hun tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) of van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Dat er zo weinig wijzigt, heeft vooral te maken met tijdsgebrek. Wijzigingen moesten voor eind januari worden doorgevoerd en die deadline was voor de meeste nieuwe bestuursploegen niet haalbaar.

De VVSG sluit niet uit dat er vanaf 2020 meer tariefverhogingen zullen komen, omdat de pensioenfactuur van de gemeenten en de taxshift de gemeentefinanciën onder druk zetten. De APB en de OOV worden geheven op een federale of Vlaamse belasting en belastingverlagingen op het federale of Vlaamse niveau hebben dus een grote impact op de inkomsten van de gemeenten.

Zo verliezen de Vlaamse gemeenten door de federale taxshift dit jaar 110 miljoen euro. Dat bedrag zal nog verdubbelen tegen 2021. Door de Vlaamse vrijstelling van nieuwe investeringen in materieel en outillage lopen de gemeenten op termijn 200 miljoen euro mis.

Ondertussen loopt ook de pensioenfactuur voor de statutaire ambtenaren verder op. In de periode 2012-2017 stegen de pensioenlasten van de Vlaamse gemeenten, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones met 236 miljoen euro of ruim 5,8 procent per jaar. De verwachting is dat daar tegen 2024 nog eens 32,6 procent of 310 miljoen euro bijkomt.

Partner Content