Dit zijn de fiscale grensbedragen voor 2023

Kinderopvang. Ouders die opvangkosten betalen mogen een hoger bedrag fiscaal inbrengen
Roel Van Espen medewerker Trends

De fiscale plafonds voor uw inkomsten en uitgaven stijgen voor het inkomstenjaar 2023 gemiddeld met 9,6 procent. Door die indexering blijft meer dan 10.000 euro van uw inkomen uit handen van de fiscus.

De inkomsten die u dit jaar ontvangt, moet u in 2024 op uw belastingaangifte vermelden. Een deel daarvan is belastingvrij. Bovendien komen enkele uitgaven in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Voor veel inkomsten- en uitgavencategorieën gelden wettelijk vastgelegde grensbedragen, en die worden in principe jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van de kosten voor het levensonderhoud.

“Door de hoge inflatie zijn de fiscale plafonds voor het inkomstenjaar 2023 fors toegenomen”, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. “De gemiddelde stijging bedraagt maar liefst 9,59 procent. Vorig jaar bedroeg die slechts 2,44 procent.” Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De cijfers moeten weliswaar nog officieel gepubliceerd worden in het Staatsblad. Dat gebeurt wellicht deze week.

Belastingvrije som

De forse indexering heeft in de eerste plaats gevolgen voor de zogeheten belastingvrije som. Dat is een onbelaste inkomstenschijf waar iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, recht op heeft. Het grensbedrag stijgt dit jaar van 9.270 euro voor inkomstenjaar 2022 naar 10.160 euro voor 2023. Daardoor wordt die 890 euro verschil niet belast tegen het laagste belastingtarief van 25 procent, wat neerkomt op een belastingbesparing van 222,5 euro.

“Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt nog verhoogd naargelang uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld vanwege een handicap of omdat u kinderen ten laste heeft”, weet Jef Wellens. “Ook de fiscale grensbedragen voor die verhogingen werden geïndexeerd.”

Inkomensschijven

Uw inkomsten boven de belastingvrije som worden progressief belast. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger het belastingpercentage. Het tarief varieert tussen 25 en 50 procent, volgens welbepaalde inkomstenschijven. Ook die schijven zijn voor het inkomstenjaar 2023 geïndexeerd.

Auteursrechten

Sinds begin dit jaar geldt een nieuw fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Voor wie daarvoor in aanmerking komt, stijgt het grensbedrag van 64.070 euro voor 2022 naar 70.220 euro voor 2023. Tot en met dat plafond worden de inkomsten als roerend beschouwd, waardoor ze slechts tegen 15 procent belast worden. Ook de grenzen voor de forfaitaire kosten die u in mindering van de auteursrechten mag brengen, gingen omhoog.

“Weet dat er voor het inkomstenjaar 2023 een overgangsregeling is voor personen die wel onder het oude, maar niet meer onder het nieuwe toepassingsgebied van de fiscale auteursrechten vallen”, merkt Jef Wellens op. “Voor hen gelden gehalveerde grensbedragen.”

Deeleconomie en verenigingswerk

Verdient u bij in de deeleconomie of met verenigingswerk? De vergoedingen die u daarvoor ontvangt, worden belast als een divers inkomen tegen een tarief van 20 procent. Na de wettelijke kostenaftrek van 50 procent komt dat overeen met een belastingdruk van 10 procent. Er geldt wel een voorwaarde: de inkomsten moeten onder een bepaalde grens blijven. Die stijgt voor het inkomstenjaar 2023 van 6.540 euro tot 7.170 euro.

Opvangkosten

Ook de fiscale plafonds van een aantal uitgaven werden geïndexeerd. Daardoor mogen ouders die opvangkosten betalen voor de crèche of de buitenschoolse opvang nu een hoger bedrag fiscaal inbrengen. Vorig jaar was het grensbedrag per opvangdag 14,4 euro (per kind jonger dan 14 jaar of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap). Voor het inkomstenjaar 2023 stijgt dat bedrag tot 15,70 euro. De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de uitgaven.

Dienstencheques en wijk-werkcheques

Via het systeem van dienstencheques en wijk-werkcheques kunt u op een fiscaal voordelige manier taken in en rond uw woning laten uitvoeren (denk aan reguliere hulp in het huishouden, strijkhulp, onderhoud van uw tuin,…). Het maximale aankoopbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering van 20 procent (in het Vlaamse Gewest) stijgt voor 2023 van 1.570 euro naar 1.720 euro.

Voor werknemers

De indexering van de fiscale plafonds heeft een negatieve impact voor werknemers die een milieuvriendelijke bedrijfswagen van hun werkgever ter beschikking krijgen. Jef Wellens: “Het minimale belastbare voordeel alle aard stijgt voor het inkomstenjaar 2023 met 140 euro tot 1.540 euro per jaar. Anderzijds neemt de vrijstelling voor de vergoeding voor het woon-werkverkeer met de auto toe van 430 naar 470 euro. Ook het belastingvrije kilometerforfait voor de fiets werd verhoogd van 0,25 tot 0,27 euro per gereden kilometer.”

Geniet u via uw werkgever een loonbonus, dan geldt voor het inkomstenjaar 2023 een fiscale vrijstelling tot 3.434 euro, in plaats van 3.094 euro vorig jaar. Zo’n loonbonus is verbonden aan de collectieve resultaten van het bedrijf, een groep van ondernemingen of een welomschreven categorie van werknemers die gebaseerd is op vooraf vastgelegde objectieve criteria.

Hoe meer beroepskosten u fiscaal inbrengt, hoe minder belastingen u betaalt. Wanneer u de werkelijk gemaakte uitgaven op uw belastingaangifte vermeldt, moet u de bewijzen daarvan kunnen voorleggen. Maar ook wanneer u geen specifieke beroepskosten maakte of u die niet kunt aantonen, hebt u nog altijd recht op een wettelijk kostenforfait. Dat bedraagt 30 procent van uw inkomen. Er geldt wel een maximumbedrag, maar dat stijgt voor 2023 voor loontrekkenden van 5.040 euro naar 5.520 euro.

Geen indexering

Vanwege budgettaire besparingen had de federale regering eerder al beslist een reeks fiscale plafonds gedurende vier jaar te bevriezen op het niveau van 2019. Dat geldt voor de maximumbedragen voor de vrijgestelde aandelendividenden (800 euro) en de vrijgestelde intresten van gereglementeerde spaarrekeningen (980 euro). De grenzen voor pensioensparen (990 euro tegen een belastingvermindering van 30 procent of 1.270 euro tegen 25 procent) en langetermijnsparen (2.350 euro) blijven in 2023 eveneens onveranderd.

Ook de maximale bedragen in het kader van de woonbonus (voor lopende hypotheekleningen) blijven al enkele jaren ongewijzigd, met uitzondering van die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Het federale regime voorziet voor 2023 nog altijd in een basisbedrag van 2.350 euro, verhoogd met 780 euro gedurende de eerste tien jaar en met nog eens 80 euro bij minstens drie kinderen ten laste”, illustreert Jef Wellens. “Binnen de Vlaamse woonbonus geldt een basisbedrag van 2.280 euro (lening vóór 2015) of 1.520 euro (lening vanaf 2015), eventueel verhoogd met 760 euro en 80 euro.”

9,59 procent

bedraagt de gemiddelde stijging van de fiscale plafonds voor het inkomstenjaar 2023.

10.160 euro

bedraagt het plafond voor de belastingvrije som voor het inkomstenjaar 2023, in vergelijking met 9.270 euro voor 2022.

Partner Content