’25 procent meer uitkering voor corona-ouderschapsverlof’

© getty
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De federale ministerraad heeft het zogenoemde corona-ouderschapsverlof goedgekeurd. Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar of gehandicapte kinderen kunnen tussen 1 mei en 30 juni deeltijds verlof aanvragen om voor die kinderen te zorgen. De uitkering zou 25 procent hoger liggen dan voor het gewone ouderschapsverlof.

Update: Vanaf 15 mei kunnen werkgevers voor hun werknemers corona-ouderschapsverlof, staat te lezen op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Daarna moet de werknemer de aanvraag vervolledigen. Als er al een gewoon ouderschapsverlof loopt met dezelfde breuk, bijvoorbeeld 1/2de of 1/5de verlof, dan kan dat verlof via een vereenvoudigde procedure worden omgezet in corona-ouderschapsverlof.

“Als er een akkoord is met de werkgever kan het corona-ouderschapsverlof al starten”, zei federaal minister van Werk, Nathalie Muylle (CD&V), afgelopen weekend in een interview met het VRT-journaal. Er is een akkoord voor het corona-ouderschapsverlof van de ministerraad, maar het volmachtenbesluit moet eerst nog naar de Raad van State en zal rond 12 mei in het Staatsblad verschijnen. Volgens de minister kunnen werknemers nu al het gesprek starten met de werkgevers en een aanvraag indienen voor corona-ouderschapsverlof. Ook het overheidspersoneel zal een beroep kunnen doen op het corona-ouderschapsverlof, zelfstandigen niet. Het corona-ouderschapsverlof is er voor ouders met minstens één kind onder de twaalf jaar of een gehandicapt kind. De regeling geldt voor alle ouders, ook adoptie- en pleegouders.

“Als er volgende week al aanvragen zijn, dan kunnen die starten in het gewone regime van ouderschapsverlof. Wanneer de regeling voor het corona-ouderschapsverlof gepubliceerd is, kunnen ze dan teruggaan naar 1 mei”, verduidelijkte de minister. Er is wel een belangrijk verschil tussen de twee regimes, want het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds opgenomen worden. Het gewone ouderschapsverlof kan ook voltijds worden opgenomen voor één maand tot de volle vier maanden, waarop ouders per kind recht hebben.

Wat weten we al over het corona-ouderschapsverlof?

Het coronaverlof kan voorlopig nog niet aangevraagd worden via de website van de RVA, de instelling die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de vervangingsinkomens voor werkloze werknemers én voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen.

1. Toestemming van werkgever is nodig

Op de website van de RVA staat expliciet dat werkgevers hun akkoord moeten geven. “Ouderschapsverlof is een recht, maar het corona-ouderschapsverlof is een gunst”, legde de minister uit. Bij het gewone ouderschapsverlof kan de werkgever niet weigeren. De werkgever kan enkel vragen om het ouderschapsverlof uit te stellen. Bij het corona-ouderschapsverlof kan de werkgever dus wel zijn veto stellen.

Bij de nieuwe vormen van meer flexibel ouderschapsverlof, die in juni 2019 werden ingevoerd, was er ook al de expliciete toestemming van de werkgever nodig. Het gaat onder meer over het 1/10de ouderschapsverlof of de opname van voltijds ouderschapsverlof in weken in plaats van in maanden. Die flexibiliteit biedt het corona-ouderschapsverlof niet.

“Iemand die voltijds werkt, kan kiezen voor één vijfde tot halftijds corona-ouderschapsverlof”, zei de minister. “Iemand die vier vijfde werkt, kan halftijds ouderschapsverlof nemen.”

2. Dit verlof komt niet in mindering van het gewone ouderschapsverlof

Verder meldt de RVA dat dit corona-ouderschapsverlof niet wordt afgetrokken van het saldo van het gewone ouderschapsverlof waarop ouders recht hebben tot hun kinderen twaalf jaar zijn. De minister van Werk bevestigde dat principe nogmaals na de goedkeuring door de ministerraad.

3. Werknemer moet nog geen jaar in dienst zijn

De anciënniteitsvoorwaarde die geldt voor het gewone ouderschapsverlof geldt niet voor dit uitzonderlijke ouderschapsverlof. Het volstaat dat een werknemer een maand in dienst is, terwijl ouderschapsverlof in normale omstandigheden pas kan opgenomen worden door werknemers die al een jaar in dienst zijn.

4. Van 1 mei tot en met 30 juni

De periode waarin het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden, is voorlopig vastgelegd op 1 mei tot en met 30 juni. Minister Muylle: “We kunnen die periode verlengen met een ministerieel besluit, indien nodig. De ministerraad is ook akkoord om zich daar opnieuw over te buigen.”

5. Met een uitkering van de RVA

Er resten nog een aantal losse eindjes, zoals de hoogte van de uitkering. Bij het gewone halftijds ouderschapsverlof krijgen werknemers in de privésector 352,77 euro netto per maand van de RVA. Voor alleenstaande ouders stijgt die uitkering tot 579,95 euro netto. In het VRT-programma De Zevende Dag zei minister Muylle dat er gisterenavond laat een akkoord was om de uitkeringen tijdelijk met 25 procent te verhogen.

Het kabinet van federaal minister van Werk, Nathalie Muylle (CD&V), beloofde alle details vrij te geven na de goedkeuring van het corona-ouderschapsverlof door de ministerraad. Het is wachten op een persbericht van minister Muylle om zekerheid te hebben over de details. In sommige gevallen zal het allicht voordelig zijn om een lopend, regulier deeltijds ouderschapsverlof om te zetten in een deeltijds corona-ouderschapsverlof.

Er zijn nog andere vormen van verlof waar ouders gebruik van kunnen maken, zoals tijdskrediet met motief zorg voor een kind (onder acht jaar). Voor voltijds tijdskrediet kunnen jonge ouders netto 467,91 euro per maand krijgen of 545,90 euro als ze al langer dan vijf jaar in dienst zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content