De vakbonden spreken van een succes, maar de term algemene staking was op 30 januari niet echt van toepassing. Daarvoor was het enthousiasme bij vooral het ACV niet groot genoeg. In driekwart van de bedrijven werd gewoon gewerkt. De vakbonden komen dus verzwakt uit de staking.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verklaarde maandag dat de vakbonden hebben aangetoond dat ze nog altijd druk kunnen uitoefenen op de regering. Al is het zeer de vraag of de vakbonden nog zullen kunnen scoren wanneer ze straks met de regering rond de tafel gaan zitten. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is duidelijk: aan de regeringmaatregelen kan ten gronde niets meer veranderen.

Bij de vakbonden is wel te horen dat een mogelijke indexsprong of het niet-doorvoeren van een indexaanpassing van de baan is. Maar als de indexsprong niet kan, is er nog de aanpassing van het systeem van automatische loonindexering. Werkgevers hopen dat de blijvende druk van de Europese Commissie, de OESO en het IMF én het rapport van de Nationale Bank over de index dat eigenlijk klaar is, tot concrete maatregelen leidt.

Tot nu toe was bij het VBO en co vooral te horen dat de regering-Di Rupo geen oog heeft voor de concurrentiekracht. Maar met het oog op de begrotingscontrole van eind februari verhardt de toon. Karel Van Eetvelt van Unizo: "In tegenstelling tot de algemene beeldvorming betalen ondernemers in belangrijke mate mee voor de begrotingsinspanningen. Bij de begrotingscontrole zijn structurele maatregelen aan de uitgavenkant nodig die tegelijk de concurrentiekracht van de ondernemingen verbeteren: een indexsprong of een aanpassing van het indexsysteem." De werkgevers hebben hun munitie tot vandaag opgespaard, de vakbonden hebben hun kruit met de staking na al verschoten.

Geen geld om akkoorden te bevorderen

Een bijkomend nadeel voor de vakbonden is dat er geen geld meer is om hen te helpen in bepaalde sociaaleconomische dossiers te scoren. Zo bepaalt het regeerakkoord dat het structurele mechanisme van de welvaartsvastheid van de uitkeringen bewaard blijft, maar het budget ervan wordt in 2013-2014 tijdelijk verminderd met 40 procent. Dat is 200 miljoen op het budget voor de welvaartsaanpassingen bij de werknemers. De vakbonden hopen de regering de komende maanden te overtuigen ook de overige 60 procent aan te wenden. Maar gezien de precaire situatie van de overheidsfinanciën is die kans klein.

Idem voor het dossier van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Het Grondwettelijk Hof bepaalt dat dat dossier tegen 8 juli 2013 volledig van de baan moet zijn. De kans dat de regering de factuur van dat eengemaakte statuut straks overneemt is door de budgettaire situatie nihil.

De vakbonden spreken van een succes, maar de term algemene staking was op 30 januari niet echt van toepassing. Daarvoor was het enthousiasme bij vooral het ACV niet groot genoeg. In driekwart van de bedrijven werd gewoon gewerkt. De vakbonden komen dus verzwakt uit de staking. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verklaarde maandag dat de vakbonden hebben aangetoond dat ze nog altijd druk kunnen uitoefenen op de regering. Al is het zeer de vraag of de vakbonden nog zullen kunnen scoren wanneer ze straks met de regering rond de tafel gaan zitten. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is duidelijk: aan de regeringmaatregelen kan ten gronde niets meer veranderen. Bij de vakbonden is wel te horen dat een mogelijke indexsprong of het niet-doorvoeren van een indexaanpassing van de baan is. Maar als de indexsprong niet kan, is er nog de aanpassing van het systeem van automatische loonindexering. Werkgevers hopen dat de blijvende druk van de Europese Commissie, de OESO en het IMF én het rapport van de Nationale Bank over de index dat eigenlijk klaar is, tot concrete maatregelen leidt. Tot nu toe was bij het VBO en co vooral te horen dat de regering-Di Rupo geen oog heeft voor de concurrentiekracht. Maar met het oog op de begrotingscontrole van eind februari verhardt de toon. Karel Van Eetvelt van Unizo: "In tegenstelling tot de algemene beeldvorming betalen ondernemers in belangrijke mate mee voor de begrotingsinspanningen. Bij de begrotingscontrole zijn structurele maatregelen aan de uitgavenkant nodig die tegelijk de concurrentiekracht van de ondernemingen verbeteren: een indexsprong of een aanpassing van het indexsysteem." De werkgevers hebben hun munitie tot vandaag opgespaard, de vakbonden hebben hun kruit met de staking na al verschoten. Geen geld om akkoorden te bevorderen Een bijkomend nadeel voor de vakbonden is dat er geen geld meer is om hen te helpen in bepaalde sociaaleconomische dossiers te scoren. Zo bepaalt het regeerakkoord dat het structurele mechanisme van de welvaartsvastheid van de uitkeringen bewaard blijft, maar het budget ervan wordt in 2013-2014 tijdelijk verminderd met 40 procent. Dat is 200 miljoen op het budget voor de welvaartsaanpassingen bij de werknemers. De vakbonden hopen de regering de komende maanden te overtuigen ook de overige 60 procent aan te wenden. Maar gezien de precaire situatie van de overheidsfinanciën is die kans klein. Idem voor het dossier van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Het Grondwettelijk Hof bepaalt dat dat dossier tegen 8 juli 2013 volledig van de baan moet zijn. De kans dat de regering de factuur van dat eengemaakte statuut straks overneemt is door de budgettaire situatie nihil.