Het woord duurzaam staat dan wel in de titel van dit artikel, maar het is toch een ietwat vaag en moeilijk begrip. Wat is duurzaamheid? Er zijn zo veel antwoorden dat het overzicht zoek is. Daarom is ESG een handiger term, het is de afkorting van environmental, social en governance. Hoe heeft het bedrijf aandacht voor milieu, sociale bekommernissen en transparant, ethisch bedrijfsbeheer?

De term bestaat al even, maar sinds september is er ook een breed aanvaarde standaard, uitgewerkt door het gerenommeerde WEF (World Economic Forum, best bekend van de jaarlijkse bijeenkomst in het Zwitserse Davos). Hierdoor kunnen bedrijven op een geharmoniseerde manier hun ESG-beleid uitbouwen en erover communiceren.

De standaard vertrekt van de traditionele vier P's van ESG om doelstellingen te kiezen of te bepalen:

People (loonbeleid, gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit etc.)

Planet (waterverbruik, vervuiling, emissie van broeikasgassen etc.)

Prosperity (bijdrage tot welvaart van gemeenschap, R&D-inspanningen, betaalde belastingen etc.)

Principles of governance (transparantie, accountability, ethisch gedrag etc.)

Ieder bedrijf kan zelf de relevante criteria kiezen.

Rendabiliteit

Wie denkt dat dit wat naïef idealisme is, moet er eens recent onderzoek op naslaan. Dat wijst stelselmatig uit dat bedrijven die ESG-normen nastreven meer kans hebben om het ook economisch beter te doen. Met andere woorden, duurzaamheid nastreven is meestal goed voor uw rendabiliteit.

Dit is niet zo verwonderlijk. Het gaat er om rekening te houden met de belangen van alle stakeholders van een bedrijf, in een lange termijnperspectief. Dit is veel verstandiger dan egoïstisch korte termijngewin na te streven. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat 'good governance' nastreeft, dat dus open en eerlijk is over hoe het bedrijf bestuurd wordt. Zo'n bedrijf zal veel aantrekkelijker worden voor investeerders. Het bedrijf kan met andere woorden makkelijker aandeelhouders aantrekken. Noem het maar een win-win-situatie.

Concreet

Om bedrijven in staat te stellen een concreet ESG-beleid uit te werken en op te volgen, heeft Diligent een module gecreëerd binnen de bestaande boardportal. Die boardportals van Diligent zijn software waarmee raden van bestuur ondersteund worden in al hun werkzaamheden. Om zo professioneel en efficiënt het beste te halen uit het bedrijf.

De ESG-module bestaat uit drie onderdelen. Een eerste luik is een soort bibliotheek met daarin alle normen en wettelijke plichten wereldwijd. Zo kan een bedrijf ESG-doelstellingen kiezen en monitoren. De tweede stap is benchmarking. Met een grote database aan informatie over wat andere bedrijven doen, hoe ze het doen en welke cijfers ze neerzetten, kan een bedrijf de eigen positie beoordelen. Het derde luik zorgt ervoor dat het ESG-beleid steeds up-to-date blijft. De module verstrekt informatie over trends inzake ESG en over nieuwe maatschappelijke evoluties en bezorgdheden.

Zo kan uw bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onderbouwen, concreet maken, opvolgen en aantonen. Met de klik van een muis.

Het ondersteunen van raden van bestuur van ondernemingen is de core business van Diligent. Daarom heeft het een handige format bedacht om uw ESG-beleid te onderbouwen. Ontdek het hier.

Bezoek www.diligent.com/nl voor meer informatie over Diligent.

Het woord duurzaam staat dan wel in de titel van dit artikel, maar het is toch een ietwat vaag en moeilijk begrip. Wat is duurzaamheid? Er zijn zo veel antwoorden dat het overzicht zoek is. Daarom is ESG een handiger term, het is de afkorting van environmental, social en governance. Hoe heeft het bedrijf aandacht voor milieu, sociale bekommernissen en transparant, ethisch bedrijfsbeheer?De term bestaat al even, maar sinds september is er ook een breed aanvaarde standaard, uitgewerkt door het gerenommeerde WEF (World Economic Forum, best bekend van de jaarlijkse bijeenkomst in het Zwitserse Davos). Hierdoor kunnen bedrijven op een geharmoniseerde manier hun ESG-beleid uitbouwen en erover communiceren.De standaard vertrekt van de traditionele vier P's van ESG om doelstellingen te kiezen of te bepalen:People (loonbeleid, gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit etc.)Planet (waterverbruik, vervuiling, emissie van broeikasgassen etc.)Prosperity (bijdrage tot welvaart van gemeenschap, R&D-inspanningen, betaalde belastingen etc.)Principles of governance (transparantie, accountability, ethisch gedrag etc.) Ieder bedrijf kan zelf de relevante criteria kiezen.Wie denkt dat dit wat naïef idealisme is, moet er eens recent onderzoek op naslaan. Dat wijst stelselmatig uit dat bedrijven die ESG-normen nastreven meer kans hebben om het ook economisch beter te doen. Met andere woorden, duurzaamheid nastreven is meestal goed voor uw rendabiliteit.Dit is niet zo verwonderlijk. Het gaat er om rekening te houden met de belangen van alle stakeholders van een bedrijf, in een lange termijnperspectief. Dit is veel verstandiger dan egoïstisch korte termijngewin na te streven. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat 'good governance' nastreeft, dat dus open en eerlijk is over hoe het bedrijf bestuurd wordt. Zo'n bedrijf zal veel aantrekkelijker worden voor investeerders. Het bedrijf kan met andere woorden makkelijker aandeelhouders aantrekken. Noem het maar een win-win-situatie.Om bedrijven in staat te stellen een concreet ESG-beleid uit te werken en op te volgen, heeft Diligent een module gecreëerd binnen de bestaande boardportal. Die boardportals van Diligent zijn software waarmee raden van bestuur ondersteund worden in al hun werkzaamheden. Om zo professioneel en efficiënt het beste te halen uit het bedrijf.De ESG-module bestaat uit drie onderdelen. Een eerste luik is een soort bibliotheek met daarin alle normen en wettelijke plichten wereldwijd. Zo kan een bedrijf ESG-doelstellingen kiezen en monitoren. De tweede stap is benchmarking. Met een grote database aan informatie over wat andere bedrijven doen, hoe ze het doen en welke cijfers ze neerzetten, kan een bedrijf de eigen positie beoordelen. Het derde luik zorgt ervoor dat het ESG-beleid steeds up-to-date blijft. De module verstrekt informatie over trends inzake ESG en over nieuwe maatschappelijke evoluties en bezorgdheden.Zo kan uw bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onderbouwen, concreet maken, opvolgen en aantonen. Met de klik van een muis.Bezoek www.diligent.com/nl voor meer informatie over Diligent.