Knack

'Wie zal de pensioenen betalen?'

Herman Matthijs (UGent, VUB)

De voorzitter van de grootste politiek partij, Bart Dewever, heeft voor nogal wat reacties gezorgd met zijn uitspraak om de pensioenleeftijd tegen 2070 op te trekken naar 70 jaar. Maar hoe staat het vandaag met het pensioendossier? Professor Herman Matthijs maakt een budgettaire analyse in tien punten.

'Wie betaalt de Europese Unie?'

Herman Matthijs (UGent, VUB)

Op 26 mei en de dagen daarvoor trekken de kiesgerechtigden van de Europese Unie naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te verkiezen. Maar de vraag stelt zich wie die Unie betaalt? Professor Herman Matthijs maakt een analyse op basis van de jongste begrotingscijfers.

Uit het magazine

'Het slechte nieuws is voor 27 mei'

Daan Killemaes

Het is ontluisterend hoe weinig aandacht er tijdens de verkiezingscampagne is voor de internationale ontwikkelingen en hun impact op de Belgische conjunctuur. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Je kan enkel succes begrijpen als je falen meet'

Laurence Van Elegem

'Waarom proberen we succes in bedrijfsomgevingen enkel te begrijpen aan de hand van de positieve resultaten, die overduidelijk statistisch weinig representatief zijn?', vraagt Laurence Van Elegem, marketing- en communicatiemanager van @nexxworks, zich af.

Knack

'Het zijn de armsten en meest kwetsbaren die het meeste lijden onder een rigide arbeidsmarkt'

Alexander De Croo (Open VLD)

'Een job is de beste sociale bescherming.' Aldus minister Alexander De Croo (Open VLD) naar aanleiding van het verkiezingsdebat van Knack over ongelijkheid, economie en armoede. 'Daarom moeten we de volgende jaren de drempel naar werk verder verlagen. Onder meer met lagere belastingen en hogere nettolonen, meer en goedkopere kinderopvang en investeringen in opleiding.'