Bert Lauwers

'Verplicht de vaccinatie tegen covid' schreven we ruim een jaar geleden al in Trends, nog ruim voor de eerste vaccins hier waren toegediend. Toen was dat nog zeer luid vloeken in de kerk. Nu is het veeleer vloeken in een forse kapel, want eindelijk rijpen her en der de geesten ervoor.

Veronique Leroy

VARIO, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, trekt nog maar eens aan de alarmbel. Vlaanderen scoort ondermaats voor levenslang leren, zo toont hun jaarlijkse enquête aan. De nood aan snelle en voortdurende bijscholing is groot, stelt Veronique Leroy, arbeidsmarktexpert bij Edenred.

Daan Killemaes

'We dachten met een geslaagde vaccinatiecampagne de oorlog gewonnen te hebben, maar het ging slechts om een veldslag', zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Knack
Jonas Van der Slycken

'Door de ernst van de ongelijkheids- en ecologische crisis kunnen we het ons niet langer veroorloven om een karikatuur te maken van de ontgroei-denkbeelden', schrijft Jonas Van der Slycken, die reageert op een column van Marc De Vos die stelde 'dat de ontgroei-agenda vol mythes zit'.

Roeland Byl

'Verplichte vaccinatie helpt weinig om op dit moment de overbelasting in de zorg op te vangen', zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Marc Buelens

'Arbeidspsychologen hebben vooral gefocust op de kwaliteit van ons leven op de werkvloer. Ze hadden maar weinig aandacht voor wat buiten de werkuren gebeurt', zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

Marc De Vos

'De ontgroei-agenda zit vol mythes en is al even funest voor de planeet als voor de mens. De weg naar duurzaamheid ligt uiteindelijk in nog meer technologische innovatie, sneller, breder en dieper', stelt professor Marc De Vos.

Vrije Tribune

Volgens de hoofdeconomen William De Vijlder (BNP Paribas) en Koen De Leus (BNP Paribas Fortis) moeten we onze consumptie veranderen. 'Consumanderen' in plaats van 'consuminderen' dus. 'Die ene letter maakt een wereld van verschil', klinkt het.