Marc De Vos

'Het is ofwel Europees federalisme, ofwel een clash tussen de lidstaten, ofwel gewoon falen richting historische irrelevantie.' Dat zegt professor Marc de Vos.

Knack
Maarten Hermans

'De lichtzinnigheid waarmee men pleit voor de deregulering van een ziekmakende werkvorm zoals nachtarbeid is aanstootgevend', schrijft onderzoeker Maarten Hermans van denktank Minerva. 'Zeker in sectoren met reeds precaire arbeidsomstandigheden zijn de bestaande wettelijke bepalingen die werknemers collectief de mogelijkheid geven adequate compensaties af te dwingen juist cruciaal.'

Pascal Meyns

Hoe je het ook bekijkt, een gedegen aanwezigheidsbeleid draait rond het voeren van een dialoog. Mensen vallen kort of langdurig uit, en zowel het voorkomen van die uitval, als het terug begeleiden naar de arbeidsmarkt na (langdurige) uitval vergt een dialoog. Een ziektebriefje werkt veelal als belemmering van de dialoog. De werkgever kan niet om het briefje heen, en de werknemer kan zich er achter verschuilen. Pascal Meyns, Safety Manager bij hr-dienstverlener Randstad Group, pleit voor het afschaffen van het ziektebriefje maar waarschuwt om dat niet onbezonnen te doen.